کشف ظروف سفالی 18 هزار ساله در چین

ظرف سفالی کشف شده در یوچانیان (دی کوهن)

نمونه هایی از ظروف سفالی که در غاری در یوچانیان در استان هونان چین کشف شده ممکن است قدیمی ترین ظروف کشف شده تا به امروز باشد.

محققان قدمت این نمونه های کشف شده را از 17500 تا 18300 سال رقم زده اند.

نتایج این تحقیق در نشریه "اقدامات آکادمی ملی علوم" چاپ شده است.

غار یوچانیان محلی است که قدیمی ترین دانه های برنج در سال 2005 در آن کشف شد و حلقه مهمی میان مردمان غارنشین شکارچی و مردمان کشاورز که بعدا در حوضه رود یانگ تسه در آن مجاورت ظهور کردند به حساب می آید.

قدیمی ترین نمونه قبلی ظروف سفالی در ژاپن کشف شده بود که قدمت آن به 16 تا 17 هزار سال قبل می رسید اما جامعه باستان شناسی در مورد اینکه ظروف سفالی ابتدا در چین ساخته شد یا ژاپن شدیدا دچار اختلاف نظر است.

تازه ترین حفاری در یوچانیان در سال 2005 توسط تیمی از "مرکز علوم باستان شناسی کیمل" در موسسه علوم وایزمن اسرائیل تحت هدایت الیزابتا بورتو انجام شد.

آنها معتقدند که راه دقیقتری برای قرائت تاریخ فعالیت انسانی که در لایه های رسوبات ثبت شده پیدا کرده اند.

دیوید کوهن باستان شناس در دانشگاه بوستون و از نویسندگان این مطالعه در مورد علل پیچیدگی کار به بی بی سی گفت: "مشاهده جابجایی مردم و تغییراتی که در غارها به وجود می آورند از نظر باستان شناسی خیلی دشوار است."

"تصور کنید که آتشی در غاری روشن شده است، بعد گروه دیگری می آیند و آتش دیگری روشن می کنند و همینطور ادامه می یابد، بنابراین خاکستر تمامی این آتش ها که در طول زمان جمع شده باقی می ماند و در همین حال مردمی که آنجا بوده اند زمین را می کنند و تمیز می کنند، و همه چیز را به کناری می زنند که این باعث به هم ریختگی می شود."