مبارزه با تغییرات جوی با تلفن سیار

دکل مخابراتی در آفریقا
Image caption ایستگاه های هواشناسی بالای دکل های مخابراتی ویژه تلفن سیار نصف می شود

سازمان های فعال در زمینه مسائل بشردوستانه و شرکت های مخابراتی ویژه تلفن سیار برای مبارزه با تاثیرات نامطلوب گرمایش زمین، دست به دست هم داده اند تا یک سیستم بزرگ پیش بینی هوا در سراسر قاره آفریقا برپا کنند.

این طرح، موسوم به "اطلاعات آب و هوا برای همه"، که از سوی کوفی عنان، دبیرکل سابق سازمان ملل متحد نیز پشتیبانی می شود، با این هدف راه اندازی شده است که آفریقا را به پنج هزار ایستگاه هواشناسی مجهز کند. این ایستگاه ها بالای دکل های مخابراتی ویژه تلفن های سیار نصب می شود.

دانشمندان برای تعیین تاثیرات گرمایش زمین در آفریقا به اطلاعات در باره آب و هوای این منطقه نیاز دارند و این ایستگاه ها، اطلاعاتی را که دانشمندان برای محاسبات خود لازم دارند به طور لحظه به لحظه در اختیار آنها قرار می دهد.

این ایستگاه ها اطلاعاتی چون بارش باران و وزش باد را جمع آوری می کند و به سازمان های هواشناسی ملی هر کشور آفریقایی ارسال می کند.

آفریقا در حال حاضر فقط چند صد ایستگاه هواشناسی دارد در حالی که تعداد این ایستگاه ها در اروپا و آمریکای شمالی به چند هزار می رسد.

تحلیلگران می گویند تاثیرات نامطلوب تغییر آب و هوا در آفریقا در مقایسه با قاره های دیگر، ممکن است بدتر باشد.

کوفی عنان در این باره گفت: "وقتی گرمایش زمین مسئله ساز شود، فقیرترین مردم جهان، آسیب پذیرترین مردم جهان می شوند در حالی که برای مقابله با این مشکل کمتر از دیگران مجهزند."

او افزود: "امروز تقریبا در هر نقطه آفریقا برج های مخابراتی وجود دارد. ما پیش از این طرح هرگز قادر نبوده ایم در این ابعاد آب و هوای این قاره را تحت نظر داشته باشیم."

بیش از هفتاد درصد مردم آفریقا کشاورز هستند و بخش عمده زمین های زراعی این قاره با آب باران آبیاری می شود. وابسته بودن به این نوع آبیاری، کشاورزان را بیشتر در برابر تغییرات آب و هوا آسیب پذیر می کند.

سازمان جهانی هواشناسی این طرح را ستوده و گفته است که در دهه های اخیر مهمترین تحولی است که در این حوزه صورت گرفته است.

مطالب مرتبط