آرواره مکانیکی به تحقیق درباره مواد دندانسازی کمک می کند

Image caption این روبات توسط آقای رابه دانشجوی دانشگاه بریستول ساخته شده است

یک گروه محقق از دانشگاه بریستول انگلستان روباتی ساخته است که درک بهتر سائیدگی و تخریب دندان را امکانپذیر می کند.

این "روبات جونده"، جایگزین مناسبی است برای تحقیق در باره انواع جدید تاج دندان و موادی که برای ترمیم و بازسازی دندان استفاده می شود.

مطالعه عملکرد و دوام این مواد در انسان نه تنها هزینه بردار است بلکه همچنین به زمان زیادی نیاز دارد.

اما این آرواره مکانیکی جدید خیلی عالی ادای آرواره انسان و عمل جوئیدن را در می آورد.

دکتر کاظم عالمزادف، از دانشگاه بریستول بعد از این که عملکرد شبیه ساز پرواز با هواپیما را مشاهده کرد و متوجه شد که در آن از حرکت های مشابه آرواره استفاده می شود، به فکر طراحی آرواره مکانیکی افتاد.

ساخت و بهتر کردن طرح پیشنهادی او توسط دانیال رابه، دانشجوی مقطع دکترا در رشته مهندسی مکانیک این دانشگاه انجام گرفته است.

آقای رابه گفت: "با بازسازی عمل جویدن و حرکت های آرواره به طور طبیعی در انسان، روبات جونده می تواند به تولید مواد جدیدی کمک کند که برای ترمیم دندان انسان استفاده می شود."

بریتانیا هر سال دو و نیم میلیارد پوند برای موادی که برای ترمیم یا استحکام بخشیدن به دندان استفاده می شود، هزینه می کند.

آرواره مکانیکی در حال حاضر در نمایشگاه تابستانی علوم "رویال سوسایتی" در لندن به نمایش گذاشته شده است. رویال سوسایتی، آکادمی علوم ملی بریتانیا و نهادی مستقل است.