اولین گوساله شبیه سازی شده ایران به دنیا آمد

بنیانا
Image caption بنیانا نخستین گوساله شبیه سازی شده خاورمیانه است

محققان ایرانی نخستین گوساله شبیه سازی شده را در خاورمیانه تولید کرده اند.

این گوساله نر که بنیانا نام دارد، روز شنبه در یک موسسه دامپروری در اصفهان به دنیا آمد.

شبیه سازی این گوساله به وسیله محققان موسسه تحقیقاتی رویان انجام شده است.

محققان ایرانی پیش تر به موفقیت های دیگری نیز در زمینه سلول های بنیادی و شبیه سازی جانوری دست پیدا کرده بودند.

نخستین گوسفند شبیه سازی شده ایران که رویانا نام گرفت در سال 2006 متولد شد و نخستین بز شبیه سازی شده این کشور که حنا نام دارد، امسال به دنیا آمد.

به گفته محمد حسین نصر اصفهانی، مدیر پایگاه تحقیقاتی رویان اصفهان، با این رخداد آخرین و مهمترین حلقه توانمندی‌های دانش جنین‌شناسی ایران كامل شد.

آقای نصر اصفهانی گفت: "با تولد بنیانا، ایران پیشرفت های خود را در زمینه تحقیقات سلول های بنیادی نشان داد. این نخستین گوساله شبیه سازی شده در خاورمیانه است."

او همچنین گفت پیش از این تلاش های محققان ایرانی برای شبیه سازی گاو دو بار دچار مشکل شده بود.

آقای نصر اصفهانی همچنین گفت این موفقیت به پیشبرد برنامه های فناوری زیستی دارویی ایران کمک خواهد کرد.

به گفته او موسسه تحقیقاتی رویان همچنین از آمادگی شبیه سازی جانوران در حال انقراض برخوردار است.

ایران یکی از پیشرفته ترین برنامه های تحقیقاتی در زمینه سلول های بنیادی و فناوری زیستی منطقه را دارد.

یکی از علت های این موفقیت، موافقت روحانی های شیعه با انجام شبیه سازی جانوری است. در این حال، محققان این کشور مجاز به شبیه سازی انسانی نیستند.

در این حال، روحانیان بسیاری از کشورهای منطقه مانند عربستان سعودی، این گونه تحقیقات را به طور کلی منع کرده اند.

مطالب مرتبط