ماموریت سگ های همتاسازی شده آغاز شد

Image caption این سگ های همتاسازی شده از نظر ژنتیکی یکسان هستند

گمرک کره جنوبی از آغاز ماموریت اولین سگ های پلیس همتاسازی شده جهان خبر داد.

قرار است این سگ ها که از نژاد لابرادور (Labrador) هستند برای جستجو به دنبال مواد مخدر غیرقانونی در فرودگاه اصلی کره جنوبی و دیگر گذرگاه های مرزی بکار گرفته شوند.

شش توله همتاسازی شده از روی یک سگ "بو کش" کانادایی پس از طی یک دوره آموزشی 16 ماهه، ماموریت خود را آغاز کردند.

این سگ ها تاپی (Toppy) نامیده شده اند که ترکیبی است از "فردا" (Tomorrow) و "پاپی" (puppy - به معنی توله سگ).

مقام های آژانس گمرک کره جنوبی معتقدند یافتن سگ های بو کش خوب دشوار است و از این رو بکارگیری سگ های همتاسازی شده هزینه های مبارزه با جرم و جنایت کمک می کند.

تنها حدود 30 درصد از سگ های بوکشی که بطور طبیعی متولد شده اند توانایی کمک به ماموران پلیس را پیدا می کنند اما دانشمندان کره جنوبی می گویند استفاده از روش همتاسازی می تواند آمار موفقیت را به 90 درصد افزایش دهد.

Image caption اسناپی (راست)، اولین سگ همتاسازی شده جهان، از نژاد تازی افغان است.

سگ های تازه بکارگرفته شده، از میان هفت توله انتخاب شده اند که در سال 2007 از روی یک سگ کانادایی بوکش "بسیار خوب" به نام چیس (Chase) شبیه سازی شده اند.

یکی از این هفت توله در جریان آموزش مصدوم شد و از برنامه آموزشی خارج گردید.

پارک جئونگ-هیون، یک سخنگوی گمرک در فرودگاه بین المللی اینچئون در شهر سئول (پایتخت کره جنوبی) این سگ ها را "اولین سگ های بو کش همتاسازی شده و بکارگرفته شده دانست."

او گفت: "سگ های همتاسازی شده در جریان آموزش عملکرد بهتری از سگ های طبیعی متولد شده دارند."

کار همتا سازی توسط گروهی از دانشمندان در دانشگاه ملی سئول انجام شد که اولین سگ همتاسازی شده جهان به نام اسناپی را نیز خلق کرده بود.

این پروژه که حدود 240 هزار هزینه داشت با حمایت مالی دولت کره جنوبی انجام شد.

مطالب مرتبط