تلاش تازه کشورها برای مبارزه با گرمایش زمین

Image caption از چین و هند خواسته شده به کاهش گازهای گلخانه ای خود متعهد شوند

در تلاشی تازه برای کنترل تاثیرات نامطلوب تغییر آب و هوای کره زمین، یک هزار نماینده از نزدیک به 200 کشور جهان امروز در شهر بن در آلمان گرد آمده اند تا در باره پیمانی جدید برای مبارزه با گرمایش زمین مذاکره کنند.

گفتگوهای بن در حالی برگزار شده است که بیم می رود ادامه اختلاف نظر میان کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه در مورد کاهش گازهای گلخانه ای باعث شود تلاش های تازه نیز به بن بست کشیده شود.

دیوید شوکمن، گزارشگر بی بی سی در امور محیط زیست می گوید، مذاکرات در باره پیمانی جدید برای مبارزه با تغییر آب و هوا، به کندی پیش می رود، پیچیده است و برخی اوقات به بدخلقی میان مذکره کنندگان می انجامد.

بنابراین، این دور از گفتگوها غیررسمی عنوان شده است تا بلکه دستیابی به این پیمان راحت تر شود.

اما اختلاف نظرهایی که وجود دارد بنیادین است.

کشورهای صنعتی وعده داده اند تولید گازهای گلخانه ای خود را کاهش دهند اما کشورهای فقیر می گویند که ابعاد این کاهش کافی نیست.

در مقابل از چین و هند خواسته شده است تا به کاهش گازهای گلخانه ای خود، که به سرعت افزایش می یابد، متعهد شوند اما دو کشور می گویند آنها هنوز در حال توسعه هستند و نمی توانند به این خواسته تن در دهند.

گزارشگر بی بی سی در گزارش خود از بن می گوید کمک های مالی هم که به کشورهای فقیر در ازای کاهش گازهای گلخانه ای خود وعده داده شده است، هنوز قطعی نیست.

آسیب پذیرترین کشورها می گویند نیاز دارند خود را با تاثیرات گرمایش زمین تطبیق دهند و اقتصاد خود را بدون تکیه بر سوخت های فسیلی مدرنیزه کنند.

میزان کمک مالی که در این زمینه به کشورهای در حال توسعه وعده داده اند، قابل توجه است. اما در مورد این که این کمک چگونه باید تامین شود، اتفاق نظری وجود ندارد.

در حال حاضر پیش نویس پیمان جدید مبارزه با گرمایش زمین بالغ بر دویست صفحه است اما به گفته گزارشگر بی بی سی مشکل در اینجاست که در هر دور از گفتگو به جای توافق بر سر جزئیات کلیدی، به صفحات آن اضافه می شود.

این پیمان قرار نیست تا کنفرانسی که قرار است در کپنهاک در ماه دسامبر برگزار شود، نهایی شده باشد اما مقام ها هشدار داده اند که در حالی که فرصت از دست می رود گفتگوهای این هفته بسیار مهمند.

مطالب مرتبط