شهاب باران برساوشی به اوج می رسد

شهابی دل شب را می درد
Image caption شهاب باران برساوشی به علت عبور زمین از میان گرد و غبار یک دنباله دار روی می دهد

تماشاگران آسمان خود را برای شهاب باران سالانه برساوشی (پرسید) که چهارشنبه شب به اوج می رسد آماده می کنند.

این شهاب باران ها زمانی اتفاق می افتد که زمین از میان رودی از ذرات غبار که از دنباله دار "سوئیفت-تاتل" به جا مانده است عبور می کند.

وقتی این ذرات غبار به جو زمین برخورد می کنند می سوزند و گاه ردی از نور به جا می گذارند.

کانون این پدیده تماشایی صورت فلکی برساوش (Perseus) است و نام آن از همیجا می آید.

البته شهاب ها را می توان در همه بخش های آسمان دید اما دم آنها به سوی برساوش کشیده می شود.

بیل کوک از متخصصان ناسا در زمینه شهاب سنگ ها گفت: "زمین در مقطعی در روز 12 اوت از فشرده ترین بخش جریان ذرات (به جا مانده از دنباله دار) می گذرد. آنوقت است که می توانید ده ها شهاب را در ساعت ببینید."

برای تماشای این پدیده به وسیله خاصی نیاز ندارید. منجمان می گویند دوربین دوچشمی ممکن است در مواردی کمک کند اما این وسیله میدان دید را محدود می کند.

در بریتانیا بهترین ساعات برای دیدن آن صبح روز 12 اوت و همچنین پس از غروب آفتاب در همین روز تا صبح 13 اوت است.

در ایران نیز بهترین زمان برای دیدن آن شامگاه 21 مرداد و بامداد 22 مرداد گزارش شده است.

البته امسال نور ماه تا حدودی مانع دید خواهد شد.

دنباله دار سوئیفت-تاتل هر 130 سال یکبار دور خورشید می گردد و آخرین بار در سال 1992 از بخش داخلی منظومه شمسی گذشت.

مطالب مرتبط