'کنترل مقالات علمی مختل شده است'

Image caption دانشمندان زیادی در کشورهای جهان سوم مشتاقند مقالات علمی خود را منتشر کنند

بنا به یک نظرسنجی جدید، نظامی که استاندارد تحقیقات علمی در سراسر جهان را کنترل می کند با این خطر مواجه شده است که نتواند کار خود را درست انجام دهد.

این نظرسنجی، که با مشارکت شماری از محققان انجام گرفته، حاکی است که شمار زیادی در کشورهای در حال توسعه مشتاقند مقاله علمی خود را رسما منتشر کنند و حجم بالای تقاضا از سوی آنها باعث شده است کنترل کیفیت مقالات علمی در سراسر جهان با مشکل روبرو شود.

سازمان خیریه ای که انجام این نظر سنجی را سازماندهی کرده است، می گوید شمار رو به افزایش مقالات علمی که در قاره آفریقا و کشورهایی مانند چین و هند تهیه می شود، مسبب این وضعیت بوده است.

این سازمان (Sense About Science )، می گوید این نظام - موسوم به بازنگری توسط همقطاران - چنان تحت فشار حجم بالای مقالات علمی بوده که کیفیت و معتبر بودن نظر آنها با تردید مواجه شده است.

"بازنگری توسط همقطاران" به بالاترین استاندارد برای نشر مقالات علمی اطلاق می شود و هدف از معرفی آن این بوده است که تمام مقالات علمی در سراسر جهان پیش از رسیدن به مرحله انتشار، توسط محققان دیگر مطالعه و اعتبار آنها تائید شود.

سال گذشته بیش از یک میلیون و سیصد هزار مقاله علمی که توسط محققان همقطار دیگر، بازنگری شده بود، در سراسر جهان منتشر شد. شمار زیادی از مقالات در کشورهای غیر صنعتی تهیه و منتشر شده است.

شمار مقالات و گزارش های علمی که در حال حاضر توسط محققان چینی ارائه می شود با مقالات علمی تهیه شده در آمریکا برابر است.

اما، مت مک گرات، گزارشگر علمی بی بی سی می گوید، با افزایش شمار مقلاتی که برای تائید توسط محققان دیگر صف کشیده اند این نگرانی به وجود آمده است که نظامی که به عنوان محکی برای تعیین کیفیت و اعتبار گزارش های علمی تبیین شده است، تحت فشار زیادی قرار گرفته است.

تدوین کنندگان این نظرسنجی در جشنواره علوم در بریتانیا همچنین ابراز نگرانی کرده اند که شمار زیادی از مقالات علمی تهیه شده در کشورهای در حال توسعه حاصل نسخه برداری از کار علمی دیگران و تقلب بوده است.

جشنواره علوم بریتانیا بزرگترین جشنواره علمی در اروپاست.

در کنار نگرانی در باره کیفیت مقالات علمی منتشر شده در سراسر جهان، تقلب و نسخه برداری، یک نگرانی دیگر نیز وجود دارد.

محققانی که در این نظرسنجی مورد سوال قرار گرفته اند در ارتباط با شرکت هایی ابراز نگرانی کرده اند که با نام و نشان های پرطمطراق نشریه راه اندازی می کنند در حالی که در واقعیت حاضرند در ازای دریافت پول یک گزارش علمی را منتشر کنند و در نتیجه به آن وجهه یک کار علمی معتبر بدهند.