بانک بذرهای وحشی به هدف خود رسید

موز صورتی
Image caption این میوه به عنوان گیاهی که هدف اولیه پروژه را تکمیل می کند انتخاب شده است

یک پروژه بین المللی به هدف اولیه خود برای جمع آوری 10 درصد بذرهای گیاهان وحشی جهان نائل شده است.

یکی از آخرین بذرهای جمع آوری شده توسط این گروه بذر گونه ای به نام "موسا ایتینرانز" یا همان موز صورتی است که میوه محبوب فیل آسیایی است.

بذر این گیاه که به دلیل تهدید کشاورزی در معرض خطر قرار دارد به یک میلیارد و 700 میلیون بذری می پیوندد که قبلا توسط "بانک بذر هزاره کیو" ذخیره شده است.

این پروژه به عنوان یک "استراتژی بیمه کننده" در برابر نابودی تنوع زیستی در آینده توصیف می شود.

این پروژه با مشارکت بیش از 120 سازمان در 54 کشور جهان اکنون قصد دارد تا سال 2020 بذر یک چهارم گونه های گیاهی گلدار زمین را جمع آوری و ذخیره کند.

تمامی بذرها هم در کشوری که آنجا یافت شده اند و هم در مرکز "باغ های گیاهی رویال کیو" در "ویکهرست پلس" در وست ساسکس در دمای منهای 20 درجه سانتیگراد در محفظه های زیرزمینی ذخیره می شوند.

بذرها خشک، پاک و دستچین می شوند تا اطمینان حاصل شود که بهترین نمونه ها در فریزرهای بزرگ این مرکز ذخیر خواهند شد.

به این ترتیب بذرها در هوای سرد و خشک این مرکز برای چند سال تا هزاران سال در شرایط اولیه باقی می مانند. دوام بذرها بسته به نوع گیاه دارد.

هدف این است که در صورت نیاز بتوان این بذرها را دوباره کاشت و پرورش داد.

موز وحشی از سوی شرکای بین المللی این بانک به عنوان گیاه تکمیل کننده مرز 10 درصدی تعیین شد زیرا چند معیار را در زمینه حفاظت از محیط زیست برآورده می کرد.

جنت تری مدیر پردازش بذر در این بانک گفت: "این موز انتخاب شد چون نماینده تمام هدف این پروژه است - بومی است، در خطر است و یک گیاه اقتصادی است. و به علاوه موز مورد علاقه عموم است."

موسا ایتینرانز 24 هزار و 200 مین گونه ای است که در این بانک بذرها ذخیر می شود.

این هدف اولیه دایر بر جمع آوری 10 درصد بذرهای وحشی زمانی که تاسیسات ویکهرست پلس در سال 2000 تکمیل شد مورد توافق قرار گرفت.

در آن زمان تخمین زده می شد که 242 هزار گونه گیاهی در جهان وجود داشته باشد هرچند اخیرا این تخمین افزایش یافته و تصور می شود که 300 هزار گونه گیاهی وجود داشته باشد.

مطالب مرتبط