ماموریت ماهواره آب توسط اروپا راه اندازی شد

اروپا یک ماموریت فضایی بزرگ را به اجرا گذاشته است که هدفش درک نحوه گردش آب در کره زمین است.

ماهواره "اسموس" توسط موشکی که در دوران اتحاد جماهیر شوروی ساخته شده است، امروز (2 نوامبر)، از پایگاهی فضایی در شمال روسیه به مدار زمین فرستاده شد.

انتظار می رود این سفینه فضایی تاثیر بزرگی بر اطلاعات لازم برای پیش بینی آب و هوا و وضعیت اقلیمی داشته باشد.

طرح ماهواره اسموس پانزده سال در دست تهیه بوده است و این ماهواره با خود وسیله ای بدیع را حمل می کند که به آن قیافه ای مانند یک هلیکوپتر فضایی را می دهد.

وسیله مذکور میراس نام دارد.

این سفیه فضایی میزان رطوبت موجود در خاک و شوری آب اقیانوس ها را اندازه گیری می کند.

این مشخصه ها به دانشمندان در باره تبادل آب که مادام میان سطح کره زمین و جو کره زمین صورت می گیرد، اطلاعات می دهد.

این اطلاعات باید پیش بینی آب و هوا را دقیق تر کند.

گفته شده است که اگر کارشناسان آب و هوا می دانستند خاک اروپا در تابستان 2003 تا چه اندازه خشک است، بهتر می توانستند گرمای "جهنمی" آن تابستان را پیش بینی کنند.

درک میزان نمک آب دریاها نیز به کارشناسان در باره جریان های آبی در اقیانوس های جهان سرنخی هایی می دهد.

جاناتان ایموس، گزارشگر علمی بی بی سی می گوید سفیه فضایی که اروپا به مدار فرستاده است یکی از فضاپیماهایی اروپاست که کل کره زمین را تحت مطالعه خواهد داشت. وظیفه ای که برای فضاپیمایی که امروز به فضا پرتاب شد اندازه گیری رطوبت خاک و نمک آب اقیانوس هاست.

آژانس فضایی اروپا درصدد است در یک دهه آینده بیش از بیست ماهواره را به مدار زمین پرتاب کند که هزینه آن بیش از 10 میلیارد دلار خواهد بود.

مطالب مرتبط