فعالیت "برخورد دهنده بزرگ هادرون" از سر گرفته شد

"برخورددهنده بزرگ هادرون"
Image caption "برخورددهنده بزرگ هادرون" در تونلی در مرز فرانسه با سوئیس قرار دارد

فعالیت طرح "برخورد دهنده بزرگ هادرون" پس از یک وقفه ۱۴ ماهه دوباره از سرگرفته شده است.

مهندسان سازمان اروپایی پژوهش های هسته ای، سرن، موفق شده اند دو پرتو پروتون را در جهت عکس یکدیگر در دستگاه برخورد دهنده به حرکت درآورند. در صورتی که از سرگیری فعالیت این طرح موفقیت آمیز باشد، محققان سرن برای افزایش انرژی تولید شده به وسیله این دستگاه، به میزان یک و دو دهم تریلیون الکترون ولت تلاش خواهند کرد. تاکنون بیشترین انرژی که به وسیله یک دستگاه شتاب دهنده ایجاد شده، در شیکاگو و به میزان یک تریلیون الکترون ولت بوده است. برخورد دهنده بزرگ هادرون، بزرگترین دستگاه ساخت بشر است و در یک تونل زیرزمینی ۲۷ کیلومتری در مرز فرانسه با سوئیس قرار دارد. این طرح ده میلیارد دلاری با هدف برخورد پرتوهای پروتون برای بررسی راز خلقت کیهان و بازسازی شرایط انفجار (بیگ بنگ) راه اندازی شده است. محققان مرکز سرن همچنین در این آزمایشگاه درباره وجود ذرات هیگز بوسون تحقیق خواهند کرد. محققان بر این باورند این ذرات کوچک تر از اتم، در مواد وجود دارند ولی تاکنون نتوانسته اند وجود آنها را ثابت کنند. "برخورد دهنده بزرگ هادرون" سال گذشته پس از راه اندازی به علت ایجاد اختلال در بعضی از قسمت هایش از کار افتاد. اختلال ایجاد شده باعث شد حرارت حدود ۱۰۰ عدد از ادوات تولید کننده میدان مغناطیسی که در این دستگاه باید در درجه حرارت بسیار پایین فعالیت کنند، به ۱۰۰ درجه سانتی گراد افزایش پیدا کند. در نتیجه محققان مرکز سرن مجبور شدند پنجاه و سه آهن ربای ابررسانا را جایگزین کنند. وظیفه این قطعات شتاب دادن به ذرات در حد سرعت نور است. حلقه اصلی "برخورد دهنده بزرگ هادرون" از ۱۲۰۰ آهن ربای ابررسانا تشکیل شده است. این آهن ربا پرتوهای پروتون را درجهت های مختلف و با سرعتی نزدیک به سرعت نور منحرف می کنند. در بعضی از نقاط مشخص شده در طول تونل "برخورد دهنده بزرگ هادرون"، پرتوهای پروتون با هم برخورد خواهند کرد و انرژی آزاد می کنند. لحظه برخورد این پرتوها به وسیله حس گرهای ویژه ای ثبت می شود تا با بررسی آنها دانش فیزیک ارتقا پیدا کند. نخستین پرتو پروتون در دهم سپتامبر ۲۰۰۸ طول تونل "برخورد دهنده بزرگ هادرون" را طی کرد ولی نه روز بعد به علت اختلال ایجاد شده، فعالیت این طرح متوقف شد.

مطالب مرتبط