چین تولید گازهای گلخانه ای خود را کاهش می دهد

چین گفته است تولید گازهای گلخانه ای خود را کنترل خواهد کرد و وعده داده است تراکم آنها را تا سال 2020 به میزان چهل الی چهل و پنج درصد کاهش دهد.

دولت چین این تعهد را داده است تا کارخانه ها و تاسیسات این کشور را وادار کند از سوخت مصرفی خود بهتر استفاده کنند.

Image caption رشد اقتصادی چین تا کنون بر سوخت ذغال تکیه داشته است

دولت چین بر این تصور است که با این روش کارخانه های و تاسیسات این کشور نتایج بهتری به دست خواهند آورد و گازهای گلخانه ای کمتری تولید خواهد کرد.

اما گزارشگر بی بی سی در پکن می گوید حرکت جدید چین به این معنی نیست که میزان مطلق دی اکسید کربن و دیگر مواد آلاینده این کشور رو به کاهش خواهد گذاشت.

اقتصاد چین همچنان در حال رشد است و این رشد عمدتا با تکیه بر سوخت ذغال، که یکی از آلوده کننده ترین سوخت ها قلمداد می شود، رخ داده است.

انتظار می رود چین تا سالیان متمادی یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گازهای گلخانه ای باشد اما این کشور نشان داده است تمایل دارد در مقابله با تغییرات آب و هوا، نقش رهبری داشته باشد.

به گفته گزارشگر بی بی سی پیام چین برای کشورهای صنعتی جهان، مانند آمریکا، این است که اکنون وقت آن رسیده است که سهم خود را در مبارزه با گرمایش زمین انجام بدهند.

آمریکا گفته است تا سال 2020 میزان تولید دی اکسید کربن خود را هفده درصد کاهش خواهد داد.

مت مک گرات، گزارشگر بی بی سی در امور محیط زیست می گوید گام های اخیر به سوی کاهش تولید گازهای گلخانه ای به تنهایی تضمین نمی کند که کنفرانس تغییرات آب و هوا در ماه دسامبر در دانمارک منجر به توافق بیانجامد و پیمانی صادر شود.

کما این که چین گفته است داوطلبانه حاضر شده است متعهد شود گازهای گلخانه ای خود را کاهش دهد و همواره در برابر وضع قوانین بین المللی برای وادار کردن کشورها به این کار، مقاومت کرده است. چین می گوید اگر لازم است قانونی وضع شود فقط باید برای کشورهای صنعتی باشد.

آمریکا در مقابل، این موضع را قبول ندارد و گفته است با هر توافقی که تعهد کشورها، از جمله چین، قابل اندازه گیری، گزارش و تائید نباشد، موافقت نخواهد کرد.

مطالب مرتبط