به روز شده:  15:24 گرينويچ - 06 دسامبر 2009 - 15 آذر 1388

موضع کشورهای گروه ۲۰ در اجلاس کپنهاگ

کانادابريتانياآلمانروسيهفرانسهايتالياژاپنترکيهچينايالات متحده آمريکاعربستان سعودیمکزيکبرزيلهندکره جنوبیآرژانتينآفريقای جنوبیاندونزیاستراليا
توليد گاز کربنيک CO2 توسط کشورهای گروه ۲۰ (از بخش انرژی)
کشور ميليون تن CO2 بر حسب تن در هر کشور CO2 رتبه جهانی
چين62844.81
ايالات متحده آمريکا600719.92
روسيه1,67311.83
هند14011.24
ژاپن1,262 9.95
آلمان83510.16
کانادا590187
بريتانيا5649.38
کره جنوبی51610.69
ايتاليا4617.911
استراليا4562212
مکزيک4534.213
آفريقای جنوبی4529.414
عربستان سعودی43415.815
فرانسه4056.316
برزيل3982.117
اندونزی3191.320
ترکيه2773.723
آرژانتين1664.129
منبع: EIA
تن متريک CO2
رده بندی جهانی تنها از نظر مجموع توليد گاز کربنيک
رده بندی EIA تنها بر حسب کشور
داده های EIA : توليد گاز کربنيک از سال ۱۹۸۹ بر حسب کشور

چین

هدف تعهدآوری را تعيين کرده که به موجب آن تا سال ۲۰۲۰ ميزان گاز کربنيک توليدی برای هر واحد توليد ناخالص ملی را ۴۰ تا ۴۵ درصد نسبت به سال ۲۰۰۵ کاهش دهد.

چین از کشورهای ثروتمند می خواهد که تا سال ۲۰۲۰ توليد گاز کربنيک را به ۴۰ درصد کمتر از ميزان سال ۱۹۹۰ کاهش دهند و می گويد که آنها بايد سالانه يک درصد توليد ناخالص ملی خود را برای کمک به کشورهای ديگر و همراه کردن آنها بدهند از غرب می خواهد که فن آوری ای را در اختيار بگذارد که گاز کربنيک کمتری توليد می کند.

کلیک بازگشت به بالا

ايالات متحده آمريکا

تا سال ۲۰۲۰ توليد گاز کربنيک خود را به شرط تصويب کنگره به ميزان ۱۷ درصد کمتر از سال ۲۰۰۵ کاهش خواهد داد.

اين رقم نزديک به ۴ درصد کمتر از سال ۱۹۹۰ است با اعمال اجبارهای قانونی بين المللی شبيه پيمان کيوتو مخالف است اصرار می ورزد که چين، هند، آفريقای جنوبی و برزيل بايد متعهد شوند که از رشد توليد گاز کربنيک در کشورشان بکاهند.

لايحه مربوط به شرايط اقلیمی فعلا در سنا معوق مانده است.

کلیک بازگشت به بالا

روسيه

به طور غير رسمی گفته است که تا سال ۲۰۲۰ توليد گاز کربنيک خود را ۲۰ تا ۲۵ درصد کمتر از سطح سال 1990 خواهد کرد.

فروپاشی اقتصادی دهه ۱۹۹۰ بدان معناست که اگرچه توليد گاز کربنيک ممکن است به ميزان يک سوم بيشتر از سال ۲۰۰۵ شود، اين هدف همچنان قابل دستيابی است.

کلیک بازگشت به بالا

هند

موافقت کرده که توليد گازهای گلخانه ای را کاهش دهد اما خود را به هدف خاصی متعهد نمی کند با اشاره به شکاف عظيم درآمد سرانه ميان کشورهای دارا و ندار، می گويد که کشورهای ثروتمند مسئول تغييرات اقلیمی هستند .

هند خواهان کاهش اساسی در توليد گاز ها در کشورهای ثروتمند است. همچنين خواهان سرمايه گذاری آنها و انتقال فن آوری است خواهان ادامه تعهدات واجبارهای به سبک پيمان کيوتو برای کشورهای در حال توسعه است.

کلیک بازگشت به بالا

ژاپن

توليد گازهای گلخانه ای را به ۲۵ درصد کمتر از سال ۱۹۹۰ کاهش خواهد داد مشروط بر آنکه کشورهای ديگر هدف های مشابهی داشته باشند اين برابر با ۳۰ درصد کاهش در عرض ده سال است که صنايع با آن مخالف اند.

"ابتکار هاتوياما" موجب افزايش کمکهای مالی و فنی به کشورهای در حال توسعه خواهد شد. از پيشنهادی حمايت می کند که به موجب آن هر کشور تعهدات خود را تعيين می کند.

کلیک بازگشت به بالا

آلمان


آلمان قول داده است که توليد گازهای گلخانه ای را تا سال ۲۰۲۰ به ميزان ۴۰ درصد کاهش دهد يا کلا ميزان تعهد شده از سوی اروپا را دوبرابر کند.

برنامه موسوم به هشت ماده ای بنا دارد که از هدف اروپا که کاهش ۲۰ درصدی گازها تا سال ۲۰۲۰ است فراتر برود اين برنامه هشت اقدام را توصيه می کند که از نوسازی نيروگاه ها تا افزايش ۲۷ درصدی استفاده از مواد تجديد شونده در توليد برق را در بر می گيرد.

کلیک بازگشت به بالا

کانادا


پس از ده سال خودداری از کاهش گازهای گلخانه ای، کانادا طرحی را در دست اجرا دارد که اين گاز ها را تا ۲۰ درصد سطح سال ۲۰۰۶ کاهش می دهد.

اين برابر کاهشی ۳ درصدی نسبت به سال ۱۹۹۰ است اين هدف مورد انتقاد قرار گرفته و عموما آن را ناکافی می دانند.

کلیک بازگشت به بالا

بريتانيا


در سال ۲۰۰۸ مقررات تغييرات اقلیمی به قانون تبديل شد و دولت موظف گرديد تا ميزان گازهای گلخانه ای را تا سال ۲۰۵۰ به ۸۰ درصد سطح سال ۱۹۹۰ تقليل دهد. در ميانه اين دوران در سال ۲۰۲۰ اين کاهش بايد به ۳۴ درصد رسيده باشد.

برخی استدلال می کنند که اين هدفها واقعگرايانه نيست و حتی تا سال 2100 هم محقق نخواهد شد.

به گفته انستيتوی مهندسان مکانيک حتی اگر بريتانيا بتواند توليد گازها را به ۵۰ درصد کاهش دهد، هنوز در سال ۲۰۳۰ به ۱۶ نيروگاه هسته ای و ۲۷۰۰۰ توربين بادی برای تحقق اين هدف نياز خواهد داشت.

کلیک بازگشت به بالا

کره جنوبی

متعهد شده است که تا سال ۲۰۲۰ ميزان گازهای گلخانه ای خود را به ميزان ۴ درصد کاهش دهد که برابر با ۳۰ درصد ميزان فعلی توليد گازها در آن کشور است.

کره اين کاهش را حتی اگر کشورها نتوانند در اجلاس کپنهاک به توافق برسند دنبال خواهد کرد، اما مديران صنايع هشدار داده اند که اين ميزان کاهش برای کشوری که هنوز در حال توسعه است بيش از حد سريع است متعهد شده است که ۲ درصد توليد ناخالص داخلی سالانه اش را به فن آوری سبز اختصاص دهد.

کلیک بازگشت به بالا

ايتاليا

از نظر کاهش گازهای گلخانه ای يکی از بدترين کشورهای اتحاديه اروپا به شمار آمده است.

در فاصله سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ توليد اين گازها با توجه به توليد ناخالص داخلی اين کشور به سرعت افزايش يافته است بنابر گزارش سالانه سال ۲۰۰۷ کميسيون اروپايی توليد گازکربنيک در ايتاليا به ۵۵۰ ميليون تن رسيده که ۷ درصد بيشتر از سال ۱۹۹۰ است.

کلیک بازگشت به بالا

استراليا


بحث درباره قانونی که توليد اين گاز ها را به تا سال ۲۰۲۰ به ۵ تا ۱۵ درصد کمتر از سال ۲۰۰۰ می رساند در مراحل نهايی است.

دولت اصرار دارد که اين قانون را از تصويب سنا بگذراند اما حزب مخالف دولت جلوی تصويب آن را گرفته است.

کلیک بازگشت به بالا

مکزيک

داوطلبانه هدف کاهش ۵۰ درصد نسبت به سال ۲۰۰۲ را تا سال ۲۰۵۰ در پيش گرفته است.

بشدت طرفدار ايجاد يک صندوق سبز جهانی است که جز کشورهای بسيار فقير از همه کشورها برای تامين بودجه پروژه های سبز پول می گيرد.

تصميم دارد تا سال ۲۰۱۲ طرح تعديلی را که احتمالا با طرح آمريکا مرتبط است برای کاهش گازها پيگيری کند. اين طرح شامل کاهش توليد سيمان و پالايش نفت است.

کلیک بازگشت به بالا

آفريقای جنوبی

برخلاف بسياری از کشورهای درحال توسعه، آفريقای جنوبی داوطلبانه توليد گازهای گلخانه ای را محدود کرده و استفاده از منابع انرژی تجديد شونده را افزايش داده است.

پذيرفته است که توليد اين گازها بايد تا سال ۲۰۵۰ به ميزان ۳۰ درصد کاهش يابد آفريقای جنوبی انتظار دارد که اجلاس کپنهاگ به هدفهای تعهد آوری در مورد کاهش گاز های گلخانه ای منجر شود.

اما از کشورهای توسعه يافته نيز انتظار دارد که اگر خواهان تعهد کشور های در حال توسعه هستند، بيش از پيش در اين راه تلاش کنند.

کلیک بازگشت به بالا

عربستان سعودی

بخاطر مقاومت در مورد کاهش گازهای گلخانه ای بشدت مورد اعتراض قرار گرفته است. عربستان به همراه اوپک خواهان آن است که اگر تلاش برای کاهش گاز کربنيک موجب کاهش استفاده از سوخت فسيلی شود، به توليد کنندگان نفت غرامت مالی پرداخت گردد.

خواهان معامله ای در مورد استحصال و ذخيره سازی کربن است. در سال ۲۰۰۷ اعضای اوپک تعهد کردند تا ۷۰ ميليون دلار برای انجام تحقيقات در زمينه تغييرات اقلیمی بپردازند.

کلیک بازگشت به بالا

فرانسه

در نظر دارد از سال آينده از مصرف کنندگان نفت، گاز و ذغال سنگ ماليات کربن دريافت کند.

اين ماليات به تدريج وضع خواهد شد و از خانوار ها و صنايع دريافت می شود. اما شامل حال صنايع سنگين و شرکتهای توليد انرژی تحت پوشش طرح مبادله گاز در اروپا نخواهد شد .

رای دهندگان فرانسوی می گويند با ماليات تازه مخالفند و و از آن می ترسند که ناچار شوند صورتحساب های سنگين تری بپردازند.

کلیک بازگشت به بالا

برزيل

همراه با چين و هند موضعی تاريخی دارد و می گويد ابتدا کشورهای توسعه يافته بايد به کاهش اساسی ميزان گازهای گلخانه ای توليدی شان گردن بنهند.

رئیس جمهوری برزیل اخيرا اعلام کرد که برزيل مايل است ۳۰ در صد از ميزان پيش بينی شده گازها در سال ۲۰۲۰ بکاهد. او می گويد بخش عمده اين کاهش ناشی از ۸۰ درصد کاهش در جنگل زدايی تا سال ۲۰۲ و تغيير سوخت از ذغال به ذغال سنگ خواهد بود.

برزيل از اعضای موثر REED يا سازمان کاهش توليد گاز در نتيجه جنگل زدايی و مدافع هزينه از بودجه عمومی به جای منابع مالی توليد کندگان خصوصی گاز کربنيک است.

کلیک بازگشت به بالا

اندونزی

هدفش آن است که تا سال ۲۰۲۰ توليد گاز کربنيک را به ميزان ۲۶ درصد نسبت به سطح سال ۲۰۰۵ کاهش دهد می گويد با جلوگيری از جنگل زدايی و نابودی آيشگاه ها و تغيير نحوه تامين نيرو می توان توليد گازهای گلخانه ای را کاهش داد.

شورای ملی تغييرات اقلیمی تخمين می زند که کاهش ۴۰ درصدی گازهای گلخانه ای در اندونزی ۳۲ ميليلرد دلار هزينه داشته باشد که بيشتر آن بايد توسط کشورهای درحال توسعه تامين شود.

کلیک بازگشت به بالا

ترکيه

پروتکل کيوتو را تا فوريه سال ۲۰۰۹ به تصويب نرساند.

منتقدان می گويند ترکيه به عنوان کشوری که دير به اين پيمان پيوسته بخت بهره مندی از مزايای مالی را که بخشی از پيمان کيوتو به شمار می آيند از دست داده است.

کلیک بازگشت به بالا

آرژانتين

اين کشور که عضو گروه ۷۷ است از کشورهای صنعتی بخاطر عدم تمايل به کاهش گازهاس گلخانه ای و انتقال فن آوری مناسب انتقاد می کند.

دولت اعلام نکرده است که چه اقداماتی را برای مقابله با تاثيرات گرمايش جهانی در پيش خواهد گرفت.

کلیک بازگشت به بالا

اتحاديه اروپا

خواهان آن است که در کپنهاگ نقش رهبری ايفا کند. اگر ديگر توليدکنند اين گاز ها اقدامات سختگيرانه ای در پيش بگيرند، اتحاديه اروپا تا سال ۲۰۲۰ يا به ميزان ۲۰ درصد و يا ۳۰ درصد از ميزان توليد گازهای گلخانه ای خواهد کاست.

از کشورهای ثروتمند می خواهد که تا سال ۲۰۵۰ به ميزان ۸۰ تا ۹۵ درصد از توليد گازهای گلخانه ای خود بکاهند.

از کشورهای فقير می خواهد تا از رشد توليد اين گازها بکاهند اتحاديه اروپا می گويد که بين ۷ تا ۲۲ ميليارد دلار برای کمک به کشورهای در حال توسعه می پردازد تا هزينه های سازگاری با کاهش گازهای گلخانه ای را تامين کنند.

تخمين زده می شود اين مبلغ تا سال ۲۰۲۰ به ۱۵۰ ميليارد دلار برسد.

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.