'هفت هزار سال پیش انسان آدمخوار بوده است'

استخوان های کشف شده
Image caption آثار جویده شدن بر روی بسیاری از استخوان ها دیده می شد

باستان شناسان موفق به کشف یک گور جمعی در جنوب غرب آلمان شده اند که نشان می دهد بشر در هفت هزار سال قبل آدمخوار بوده است.

نویسندگان مقاله ای که در این مورد در نشریه Antiquity چاپ شده معتقدند که یافته های آنان یکی از شواهد نادر اثبات آدمخواری بشر در اوایل دوره نو سنگی Neolithic در اروپاست.

اوایل دوره نو سنگی، دوره ای بود که برای اولین بار مرکز اروپا با کشاورزی آشنا شده بود.

کشف اسکلت حدود 500 نفر در جریان حفاری ها در دهکده Herxheim نشان دهنده احتمال آدمخواری انسان در آن دوره است.

از بقایای اجساد که در میان آنها شماری کودک و حتی جنین دیده می شد چنین نتیجه گیری می شود که قربانیان را عمدا کشته و قطعه قطعه کرده اند.

حفاری برای یافتن این گور جمعی ابتدا در سال 1996 صورت گرفت و سپس در فاصله سال های 2005 و 2008 مجددا توجه باستان شناسان به این محل جلب شد.

دکتر برونو بولستین، رئیس پروژه حفاری که استاد دانشگاه بوردو در فرانسه است به بی بی سی گفت: "بررسی ها نشان می داد که استخوان های بدن انسان را عمدا شکسته و جدا کرده اند که نشانه آدمخواری است. علاوه بر این نشانه های به سیخ کشیدن و کباب شدن در روی استخوان ها دیده می شد."

ولی دکتر بولستین خاطر نشان کرد که اثبات این که این استخوان ها عمدا پخته شده اند مشکل است.

برخی از دانشمندان که فرضیه آدمخوار بودن بشر اولیه را رد می کنند می گویند ممکن است جدا کردن گوشت از این استخوان ها مربوط به آیین به خاک سپاری بشر در دوره نوسنگی باشد.

ولی دکتر بولستین می گوید شواهد نشان می داد که بسیاری از این استخوان ها جویده شده بودند.

نظر دکتر بولستین این است که احتمالا آدمخواری در اروپا امری استثنایی و مربوط به ایام قحطی بوده است.