مشکل فزاینده یافتن همسر، برای مردان مجرد چینی

نوزادان چینی
Image caption در برابر هر 100 نوزاد دختر، 119 نوزاد پسر در چین متولد می شوند

آکادمی علوم اجتماعی چین هشدار داده که به دلیل عدم توازن جنسیتی در این کشور، ممکن است تا ده سال دیگر حدود 24 میلیون مرد چینی که به سن ازدواج رسیده اند نتوانند همسر اختیار کنند.

این آکادمی می گوید تعصب سنتی در مورد داشتن فرزند ذکور در جامعه چین، سبب شده که بسیاری از زنان باردار بخصوص در مناطق روستایی پس از اینکه سونوگرافی نشان داده که جنین دختر است، دست به سقط جنین بزنند.

از اواخر دهه 1980 که برای اولین بار استفاده از سونوگرافی برای تشخیص جنسیت جنین در چین امکان پذیر شد، سقط جنین در این کشور به طور محسوسی افزایش یافته است.

برای چین که جمعیتش به یک میلیارد و سیصد میلیون نفر می رسد، عدم توازن جنسیتی در میان نوزادان یک مشکل جمعیتی جدی به شمار می آید.

در بررسی هایی که آکادمی علوم اجتماعی چین انجام داده همچنین روشن شده که در مناطقی از چین که تعداد مردان در آنجا به مراتب بیشتر از زنان است، ربودن و قاچاق زنان به طور گسترده اتفاق می افتد.

بنا بر تازه ترین آمار، در برابر هز 100 نوزاد دختر در چین، 119 نوزاد پسر متولد می شوند.

وانگ گوآنگجو، یکی از کسانی که در این مورد تحقیق کرده می گوید پی آمد این عدم توازن این است که بسیاری از مردان بخصوص در مناطق روستایی چین مادام العمر، مجرد می مانند.

وی می افزاید که برای یک مرد روستایی چینی که به چهل سالگی رسیده است، شانس ازدواج بسیار کم است.

اکراه جوانان شهری چینی به داشتن اولین یا دومین فرزند نیز این مشکل را حادتر کرده است.

پژوهشگران می گویند عدم توازن فزاینده جنسیتی در چین سبب شده که روسپیگری اجباری و قاچاق انسان به کرات در این کشور اتفاق بیافتد.

مطالب مرتبط