بونوبوها غذای خود را داوطلبانه تقسیم می کنند

Image caption محققان می گویند بونوبوها احتمالا چشم داشتی به لطفی از همنوع خود دارند که حاضرند غذای خود را تقسیم کنند

بنا به گفته محققان شواهد ثابت کرده است بونوبو، نزدیک ترین خویشاوند ما در دنیای پستانداران، حاضر است خوراک خود را داوطلبانه با دیگر همنوعان خود شریک شود.

قبلا برخی از محققان تصور می کردند که این رفتار دست و دل بازانه، فقط خاص انسان هاست.

اما گروهی تحقیقاتی با انجام آزمایش هایی ثابت کرده است بونوبوها (نوعی میمون انسان نما)، ترجیح می دهند به جای تنها غذا خوردن آن را تقسیم کنند و غذای خود را با بونوبوی دیگری بخورند.

نتیجه این تحقیق در نشریه Current Biology (زیست شناسی کنونی)، منتشر شده است.

دکتر "برایان هر" از دانشگاه دوک در آمریکا و سوزی کوتوئندو از مسئولان نگهداری از بونوبوهای یتیم در مرکز "لولا ایی بونوبو"، در جمهوری دموکراتیک کنگو این آزمایش ها را انجام داده اند.

آنها یک بونوبوای گرسنه این مرکز را در اتاقی قرار داده اند که مقداری غذا در آن گذاشته شده بود.

این اتاق در جوار دو اتاق دیگر قرار داشته است که این جانور می توانست به راحتی داخل آنها را ببیند. یک اتاق خالی اما در اتاق دیگر یک بونوبو بود.

بونوبوی گرسنه می توانست غذایی را که در اتاق گذاشته بود، تنهایی بخورد یا قفل در اتاق دیگر را باز کند و خوراک خود را با بونوبوی دیگر تقسیم کند.

دکتر هر در گزارشی در نشریه Current Biology نوشته است: "ما متوجه شدیم که جانوری که تحت مطالعه بود، ترجیح می داده است داوطلبانه در اتاقی را که جانور دیگر در آن بوده است باز کند تا بتواند غذای خود را تقسیم کند. این در حالی بود که جانور گرسنه می توانست به راحتی غذا را تنهایی بخورد."

محققان اکنون امیدوارند انگیزه بونوبوها از تقسیم غذای خود با دیگر همنوعانشان را کشف کنند.

دکتر هر گفت ممکن است این جانوران از روی از خود گذشتگی غذای خود را تقسیم می کنند یا این که چشم داشت به لطفی دارند و می خواهند بونوبوی دیگر را مدیون خود کنند.

محققان امیدوارند نتیجه این تحقیق بتواند همچنین کمک کند انگیزه انسان از تقسیم داوطلبانه دارایی هایش روشن شود.