گزارش نهاد اقلیمی سازمان ملل محک می خورد

هیمالایا (عکس از اس پی ال)
Image caption در گزارش 2007 آی پی سی سی خطاهایی یافت شده است

بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد از آکادمی های علوم جهان خواسته است تا یک گزارش هیات بین المللی تغییرات اقلیمی (آی پی سی سی) را مورر بررسی قرار دهند.

این تلاش با هماهنگی "شورای رابط آکادمی ها" که نهادهایی مانند انجمن سلطنتی بریتانیا را گردهم می آورد انجام خواهد شد.

"آی پی سی سی" به دلیل وجود خطاهایی در آخرین ارزیابی عمده خود درباره تغییرات اقلیمی در سال 2007 تحت فشار بوده است.

آقای بان گفت که تغییرات اقلیمی یک مفهوم جا افتاده و مهار تصاعد گازهای گلخانه ای نیازی عاجل است.

"شورای رابط آکادمی ها" (آی اِی سی) هیاتی از کارشناسان را برای انجام این بررسی تشکیل خواهد داد و مستقل از آژانس های سازمان ملل کار خواهد کرد.

آقای بان در مقر سازمان ملل در نیویورک گفت: "خیلی روشن بگویم - تهدید ناشی از تغییرات اقلیمی واقعی است. من هیچ شاهد معتبری که نتیجه گیری های اصلی گزارش [2007 آی پی سی سی] را به چالش بگیرد ندیده ام."

با این حال او گفت که "چند اشتباه" در گزارش سه هزار صفحه ای موسوم به 'گزارش ارزیابی چهارم' (اِی آر 4) وجود دارد و لازم است "از شفافیت، دقت و بی طرفی" آن اطمینان حاصل کنیم.

رابرت دیکگراف از رؤسای شورای رابط گفت که هیات بررسی، شیوه های کار آی پی سی سی را مرور خواهد کرد تا "بتوانیم از انواع مشخص اشتباهات پرهیز کنیم."

اما راجر پیلک، استاد مطالعات محیط زیست در دانشگاه کلورادو که اخیرا ارزیابی آی پی سی سی از هزینه بلایای مرتبط با تغییرات اقلیمی را مورد انتقاد قرار داده است، گفت: "هیات چگونه می خواهد به ادعاهای مربوط به ناکامی شیوه ها در اِی آر 4 رسیدگی کند؟".

او پیشنهاد کرد که این هیات آنچه را که به نظر می رسد تضاد منافع برخی خدمه آی پی سی سی باشد بررسی کند.

'درس گرفته ایم'

اتهام تضاد منافع قبلا متوجه راجندرا پاچائوری شده است که علاوه بر ریاست آی پی سی سی دارای منابع کاری و اقتصادی است.

اما او نیز روز چهارشنبه هنگام اعلام خبر تشکیل هیات بررسی در کنار آقای بان ایستاده بود و از آن استقبال کرد.

او گفت: "آی پی سی سی قاطعانه از استحکام و قابلیت اعتماد 'گزارش ارزیابی چهارم' در سال 2007 دفاع می کند، اما ما تشخیص می دهیم که جا برای بهبود هست."

او افزود: "ما گوشمان را باز کرده ایم و از منتقدان خود آموخته ایم، و قصد داریم هر اقدامی لازم باشد برای اطمینان از استحکام گزارش هایمان تا حد امکان، انجام دهیم."

درخواست انجام چنین بررسی ای، ماه گذشته توسط دولت های حاضر در نشست شورای حکام برنامه محیط زیست سازمان ملل مطرح شد.

از شورای رابط آکادمی ها خواسته شده است نتیجه گیری خود را تا ماه اوت تکمیل کند تا امکان بررسی توصیه های آن در جلسه ماه اکتبر آی پی سی سی وجود داشته باشد.

مطالب مرتبط