اینترنت؛ قدرت برتر: افغانستان آنلاین

ناجیه غلامی، خبرنگار بی بی سی فارسی در سفری به افغانستان، نقش اینترنت را در زندگی روزمره مردم افغانستان بررسی کرده و اینکه چگونه این پدیده نسبتا نوظهور در کشوری که سالها دچار جنگ و درگیری بوده، جای خود را در میان مردم باز کرده است و به یکی نیازهای روزمره بخشی از جامعه تبدیل شده است.

کابل کهنه، داستان های نو

زنی از یکی از این خانه ها با در کوتاه بیرون می آید. سلام می کنم. می پرسد کی هستی. می گویم خبرنگار، آمدیم در مورد اینترنت در افغانستان فیلم بسازیم. می خندد می گوید عزیزم اول جاده را درست کنید. آب و برق بیاورید. بعد بیایید فیلم بسازید که لا اقل کفش ها و لباس های قشنگ تان اینقدر خاکی و کثیف نشوند.

ادامه مطلب

بامیان؛ تولدی دیگر

مهدی هیچ وقت افغانستان را ترک نکرده بود. دیدار بتول و مهدی سه روزبیشتر طول نکشید. مهدی به بامیان برگشت و بتول به ایران. اما به لطف اینترنت دیدار به خاطره تبدیل نشد و دوستی اینترنتی سه سال طول کشید تا بالاخره به ازدواج منجر شد.

ادامه مطلب

هریوا؛ شهر پرشتاب

وقتی وارد هتل کوچک مرکز شهر می شویم اولین چیزی که نظرم را جلب می کند کامپیوترهایی است که در لابی هتل برای مهمانها گذاشته شده. و اینترنت پر سرعتی که فکر می کنی یکباره زندگی ات را هزار بار آسان تر ودلپذیرتر می کند. و ما در اتاق های خود هم همین اینترنت را داریم.

مطالب مرتبط