افت روند نابودی جنگل ها از جمله به دلیل درختکاری در چین

سوزاندن جنگل برای دامداری
Image caption در بسیار کشورها جنگل ها برای ایجاد فضای کشاورزی و دامداری نابود می شود

میزان نابودی جنگل های جهان در یک دهه اخیر به طور قابل توجهی کاهش یافته است که به چوب بری کمتر در آمازون و درختکاری در ابعاد وسیع در چین مربوط می شود.

با این حال به گزارش سازمان خواربار و کشاورزی وابسته به سازمان ملل (فائو)، جنگل ها همچنان "با سرعت نگران کننده ای" در برخی کشورها نابود می شوند.

این سازمان در گزارش سال 2010 خود تحت عنوان "ارزیابی منابع جنگلی جهان" می گوید که نابودی پوشش جنگلی در آفریقا و آمریکای جنوبی شدید است.

اما استرالیا نیز به دلیل خشکسالی شاهد نابودی گسترده درختان بود.

میتی لویچه ویلکی یک مقام ارشد جنگلداری در "فائو" و از هماهنگ کنندگان گزارش، آن را حامل خبرهای خوب دانست.

او گفت: "این اولین بار است که توانسته ایم بگوییم روند نابودی جنگل ها در سراسر جهان رو به کاهش است، و مسلما وقتی به میزان نهایی (با احتساب سطوح نابود شده و ایجاد شده) نگاه می کنیم بدون شک پایین آمده است."

او به بی بی سی گفت: "اما وضعیت در بعضی از کشورها هنوز نگران کننده است."

در یک دهه گذشته جنگل ها به میزان سالانه 13 میلیون هکتار نابود یا به زمین کشاورزی و دامداری تبدیل شدند، درحالی که این رقم در دهه 1990 حدود 16 میلیون هکتار در سال بود.

با این حال جنگل های تازه به میزان سالانه بیش از هفت میلیون هکتار کاشته شد، بنابراین میزان واقعی نابودی از سال 2000 تاکنون 5,2 (پنج و دو دهم) میلیون هکتار در سال بوده است؛ این رقم برای دهه قبل از آن 8,3 (هشت و سه دهم) میلیون هکتار بود.

درحال حاضر جنگل ها حدود 31 درصد سطح زمین را می پوشانند.

بزرگترین موارد نابودی جنگل ها در برزیل، اندونزی و استرالیا روی داده است.

نابودی سالانه نیم میلیون هکتار جنگل در استرالیا اساسا به خشکسالی این کشور در سال های اخیر مربوط می شود، پدیده ای که تصور می شود حاصل گرمایش زمین باشد.

ارقام مربوط به اندونزی و برزیل چندان شگفت انگیز نیست زیرا هر دو کشور دارای جنگل های وسیع و صنایع عمده چوب بری هستند اما سرعت نابودی جنگل در آنها رو به کاهش است.

دکتر لویچه ویلکی گفت: "هم برزیل و هم اندونزی افتی قابل توجه در روند نابودی جنگل ها را گزارش می دهند."

درختکاری

همزمان با افت روند نابودی جنگل ها، درخت کاری و ایجاد جنگل ها به خصوص در چین رو به افزایش بوده است که به افزایش سالانه سه میلیون هکتار پوشش جنگل های ملی در این کشور منجر شده است.

اما این برنامه - که با هدف جلوگیری از نابودی جنگل ها، کاهش سیل و حفاظت از مزارع انجام می شود - قرار است در سال 2020 پایان یابد که در این صورت فائو پیش بینی می کند به رشد سریع نابودی جنگل ها منجر شود.

فائو اشاره می کند که هند و ویتنام نیز برنامه های قابل توجه جنگل کاری اجرا کرده اند.

گزارش "ارزیابی منابع جنگلی جهان" عمدتا بر داده هایی که دولت ها ارائه می کنند استوار است.

فائو درحال انجام بررسی دیگری با استفاده از رصدهای ماهواره ای است و امیدوار است بتواند ارزیابی خیلی دقیق تری انجام دهد که نتایج آن اواخر سال آینده منتشر خواهد شد.

مطالب مرتبط