برخورد ذرات تشکیل دهنده اتم با انرژی فوق العاده در سرن

"برخورددهنده بزرگ هادرون"
Image caption کوبنده بزرگ هادرون در تونلی در مرز فرانسه با سوئیس قرار دارد

"برخورددهنده بزرگ هادرون" (ال اچ سی) روز سه شنبه مطالعه ای را شروع کرد که می تواند به کشف شالوده های فیزیک نوین منجر شود.

دانشمندانی که روی این دستگاه اروپایی کار می کنند پرتوهایی از ذرات پروتون را با نیرویی بی سابقه به هم کوبیدند.

در پی تایید وقوع این برخوردها، صدای شادی و کف زدن در اتاق کنترل "ال اچ سی" بلند شد.

این برخوردهای هفت تریلیون الکترون ولتی آغازگر تحقیقات فشرده ای طی ۱۸ تا ۲۴ ماه آینده در این برخورددهنده عظیم ذرات است.

دانشمندان امیدوارند که این مطالعه باعث درک تازه ای از ماهیت کیهان و چگونگی پیدایش آن شود.

اما آنها می گویند که ارزیابی و تحلیل داده های جمع آوری شده از این آزمایش زمان خواهد برد و افکار عمومی نباید انتظار نتایج زودهنگام را داشته باشند.

"برخورددهنده بزرگ هادرون" یکی از بزرگترین پروژه های علمی است که بشر تاکنون به آن دست زده است.

این تجهیزات که در یک تونل ۲۷ کیلومتری زیر مرز فرانسه با سوئیس قرار دارد، ذراتی را که با سرعت نزدیک به سرعت نور حرکت می کنند به هم کوبید.

دانشمندان انتظار دارند در جریان این برخورد پدیده هایی فیزیکی که تاکنون رؤیت نشده است بروز کند.

یکی از اهداف اصلی این آزمایش شناسایی ذرات موسوم به "بوزون های هیگز" (که به "خدا ذره" هم معروفند) خواهد بود.

تصور می شود که این ذرات نقشی عمیق در ساختمان کیهان بازی می کنند و به دانشمندان امکان خواهند داد توضیح دهند که چرا ماده دارای جرم است.

"برخورددهنده بزرگ هادرون" که در آزمایشگاه سرن واقع است در سال ۲۰۰۸ دقایقی پس از آغاز فعالیت از کار افتاد، اما اواخر سال گذشته بار دیگر راه اندازی شد و فعالیت های آن در این فاصله درحال افزایش بوده است.

دانشمندان از روز ۱۹ مارس دو پرتو ذرات پروتون را در جهات مخالف در تونل های این آزمایشگاه به حرکت در آوردند و برخورد دادن پرتوها از سه شنبه شروع شد. حلقه اصلی "برخورددهنده بزرگ هادرون" از ۱۲۰۰ آهن ربای ابررسانا تشکیل شده است.

چهار دستگاه عظیم ردیابی طی ماه های آینده این برخوردها را مطالعه خواهند کرد.

"برخورددهنده بزرگ هادرون" پس از تکمیل این آزمایش برای انجام تعمیراتی به مدت حداکثر یک سال بسته خواهد شد و پس از بازگشایی برخوردی دو بار شدیدتر را آزمایش خواهد کرد.

مطالب مرتبط