شامپانزه ها هم با هم می جنگند

شامپانزه
Image caption شامپانزه ها به سرعت به سرزمین هایی که تصرف کرده اند وارد می شوند و از مزایای جدید این سرزمین ها مانند غذا و شامپانزه های ماده استفاده می کنند

دانشمندان امریکا شواهدی منتشر کرده اند که به گفته آنها نشان می دهد شامپانزه ها برای گسترش قلمرو و تصرف منابع، به صورت سازماندهی شده به همسایه های خود حمله می کنند.

در این تحقیق، محققان دانشگاه میشیگان امریکا، گروهی متشکل از حدود 150 شامپانزه را به مدت ده سال تحت نظر قرار دادند.

به گفته این محققان، این شامپانزه ها که در پارک ملی کیباله نگهداری می شدند، 18 شامپانزه از گروه های دیگر را کشته اند.

این مطالعه که برپایه تحقیقات پیشین انجام شده است، شواهدی ارائه می دهد مبنی بر اینکه این گروه از شامپانزه ها به اعضای گروهی دیگر، که زنان و کودکان را هم شامل می شد، حمله کرده و قلمرو خود را بیش از 20 درصد گسترش داده اند.

دانشمندان می گویند پرخاش های درون گروهی، ذاتا به قصد همکاری صورت گرفته است اما این دانشمندان بر این باورند که هنوز برای مقایسه حمله شامپانزه ها با جنگ های انسانی زود است.

دانستن اینکه شامپانزه ها یکدیگر را می کشند دست آورد جدیدی نیست اما قصد آنها از کشتار یکدیگر تا کنون نامشخص بود.

نتیجه تحقیقات بر روی رفتار خشن این گونه جانوری که نزدیک ترین خانواده به انسان است می تواند به شواهد تازه ای در مورد تکامل انسان در زمینه همکاری بیانجامد.

جان میتانی، استاد انسان شناسی دانشگاه میشگان، در مقاله ای که در نشریه کرنت بیولوژی منتشر شده گفت: "روند از آن خود کردن، آسان و مشخص است. شامپانزه ها یکدیگر را می کشند. همسایه های خود را می کشند. مشاهدات ما نشان می دهد که دلیل این کار گسترش قلمرو است که به قیمت جان هم نوعانشان تمام می شود."

آقای میتانی، نویسنده اصلی این تحقیق می گوید اغلب کشتارها زمانی اتفاق افتاده است که گروه های کوچک شامپانزه ها برای انجام "عملیات گشتی" به قلمرو شامپانزه های دیگر وارد شده اند.

به دنبال گسترش قلمرو، شامپانزه ها به سرعت به زمین های تازه به دست آمده وارد می شوند و از مزایای منابع جدید هم استفاده می کنند که شامل غذا و شاید شامپانزه های ماده بیشتر نیز می شود.

از آنجایی که شامپانزه از نزدیک ترین گونه های حیوانی به انسان است مطالعاتی که بر روی شامپانزه ها انجام می شود معمولا با هدف به دست آوردن شواهدی در مورد رفتار و خاستگاه تکامل انسان صورت می گیرد.