زمین 'جوانتر' از آن است که تصور می شد

زمین
Image caption در این مطالعه نتیجه گیری شد که فرآیند تشکیل زمین خیلی طولانی تر از آن بود که تصور می شد

دانشمندان می گویند در یک مطالعه تازه زمین شناسی، عمر زمین را با دقت بیشتری تعیین کرده اند.

محققان می گویند که تحقیقات آنها نشان می دهد که زمین 70 میلیون سال جوانتر از 4 میلیارد و 537 میلیون سالی است که آنها قبلا "تصور می کرده اند."

تیم محققان برای تایید عمر زمین عناصر استخراج شده از زیر روکش (مانتل) را با شهاب سنگ هایی که عمر آنها به اندازه منظومه شمسی است مقایسه کردند.

نتایج این مطالعه در نشریه "نیچر ژئوساینسس" چاپ شده است.

نتیجه اصلی مطالعه این است که فرآیند شکل گیری زمین خیلی طولانی تر از آن بود که تصور می شد.

دانشمندان درباره طول دوره "توده شدن" زمین، و رشد آن، که با به هم خوردن سنگتوده های سیاره وار انجام شد تحقیق کردند.

دکتر جان راج از دانشگاه کمبریج بریتانیا که هدایت تحقیقات را به عهده داشت گفت: "برخوردها باعث شد بخشی از سیاره ذوب شود، که امکان جذب فلزات در مرکز زمین و تشکیل هسته را فراهم کرد."

"به این ترتیب در جریان این فرآیند، کره به دو لایه اصلی هسته مذاب مرکزی و روکش بیرونی تقسیم شد."

با طولانی تر شدن این فرآیند، "تولد" زمین در ابعاد و شکل ژئولوژیکی امروز عقب افتاد.

ساعت سیاره ای

دانشمندان برای روشن کردن این موضوع دو "ایزوتوپ" را بررسی کردند - عناصر شیمیایی در روکش زمین به نام 182-هافنیوم و 182-تنگستن.

طی یک دوره معین چندین میلیون ساله، هافنیوم به تنگستن بدل می شود. تنگستن هم "مجذوب" فلز است، بنابراین درحالی که هسته سیاره درحال شکل گیری بود، با آن یکی شد.

این باعث پیدایش مشخصه ای در روکش زمین است که نشان می دهد دو لایه شدن زمین چقدر طول کشید.

با مقایسه میزان 182-تنگستن در روکش با مقدار یافت شده در شهاب سنگ ها، محققان توانستند دریابند که چقدر طول کشید تا زمین کاملا به دو قسمت هسته و روکش تقسیم شود.

نتایج با استفاده از این تکنیک با شیوه مشابهی که از دو ایزوتوپ استفاده می کرد مقایسه شد. و به جای این فرض که یک شیوه دقیقتر از دیگری است، و اینکه زمین با آهنگی ثابت شکل گرفت، همه حالات مختلفی که این فرآیند می توانسته اتفاق افتاده باشد بررسی شد.

دکتر راج توضیح داد که برای آنکه این دو شیوه با هم بخواند، شکل گیری زمین باید "اوایل سریع می بوده باشد، بعد وقفه ای ایجاد شده و بعد فرآیند توده شدن تدریجی بوده است."

به گفته او معنی آن این است که به جای آنکه زمین طی 30 میلیون سال شکل گرفته باشد، طی نزدیک به 100 میلیون سال شکل گرفته است.

او توضیح داد که برخورد عظیمی که تصور می شود باعث تشکیل ماه شد، احتمالا پایان دوره "وقفه" بوده است.

دکتر راج گفت: "اگر چنین باشد، بدان معنی است که شکل گیری زمین حدود 100 میلیون سال طول کشید. ما تخمین می زنیم که به این ترتیب عمر زمین 4 میلیارد و 467 میلیون سال است - که در مقایسه با 4 میلیارد و 537 میلیون سالی که قبلا تصور می کردیم حسابی جوان است."

مطالب مرتبط