پیشرفت مهم در مطالعه ابرنواخترها

ابرنواختر1987A
Image caption ابرنواختر 1987A به وسیله تلسکوپ VLT در شیلی مطالعه شد

ستاره شناسان برای نخستین بار موفق شده اند انفجار یک ستاره و رخدادهای پس از آن را به صورت سه بعدی ببینند.

ستاره شناسان سازمان فضایی اروپا موفق شدند با استفاده از تلسکوپ غول پیکر وی ال تی در شیلی، ابرنواختر 1987A را مطالعه کنند.

این ابرنواختر ۱۶۸ هزار سال نوری از زمین فاصله دارد.

نتیجه این مطالعات نشان می دهد که انفجار مورد بررسی بسیار قوی بوده و موج انفجار و حرکت ذرات ناشی از آن به یک جهت تمایل داشته است.

ابرنواخترها در پایان عمر ستاره ها و در اثر انفجار (فروریزش) آنها به وجود می آیند.

ابرنواختر مورد مشاهده در سال ۱۹۸۷ رصد شد. این ابرنواختر اولین رخداد از این نوع است که پس از ۳۸۳ سال در روی زمین مشاهده شده است.

تصاویر سه بعدی نشان می دهد که موج انفجار ستاره مورد نظر در بعضی از جهات سریع تر حرکت کرده است.

مطالعات رایانه ای که به تازگی انجام شده است نشان داده که ستاره های در حال فروریزش به علت بی ثباتی موجود به صورت غیرقرینه منفجر می شوند.

این مطالعات نشان می دهد نخستین موادی که در اثر فروریزش ستاره مورد بررسی ساطع شده، با سرعت ۱۰۰ میلیون کیلومتر در ساعت حرکت کرده است. سرعت حرکت این مواد، یکصدهزار بار بیشتر از سرعت هواپیمای مسافربری است.

به رغم سرعت بسیار زیاد، ده سال طول کشید تا این مواد به حلقه گرد و غبار ایجاد شده به وسیله ستاره در حال خاموشی برسند.

تصاویر همچنین نشان می دهند که موج دومی از مواد با سرعت کمتر، موج نخست انفجار را دنبال می کند. این مواد از عناصر رادیواکتیو انرژی می گیرند.

نتیجه این تحقیق قرار است در نشریه Astronomy and Astrophysics به چاپ برسد.