هوکینگ: خلقت بدون خدا هم ممکن است

Image caption پرفسور هوکینگ قبلا نقش خدا در خلقت را پذیرفته بود

استیون هوکینگ، یکی از شاخص ترین فیزیکدانان جهان، می گوید نظرش را در باره نقش احتمالی خدا در خلق کهکشان تغییر داده است.

پرفسور هوکینگ گفته است که در نظریه هایی که در باره خلقت کهکشان وجود دارد جایی برای خدا نیست.

او می گوید نظریه های جدید علمی خلقت خودزا را به عنوان دلیلی معقول برای این که چیزی وجود داشته باشد، نه این که وجود نداشته باشد، می پذیرد.

استیون هوکینگ در تازه ترین کتاب خود با عنوان "طرح بزرگ" آورده که نظریه انفجار بزرگ (مهبانگ)، نه تنها اتفاقی یا به خواست خدا نبوده بلکه نتیجه ای اجتناب ناپذیر از قوانین فیزیک بوده است.

نظریه مهبانگ (بیگ بنگ)، به عنوان منشاء کهکشان به طور گسترده در میان دانشمندان مورد قبول بوده است.

معروفترین فیزیکدان بریتانیا قبلا گفته بود که احتمال خلقت کهکشان توسط خدا با درک علمی از کهکشان سازگار است.

پرفسور هوکینگ در کتاب پرفروش خود "تاریخچه زمان" (سال 1988)، نقش خدا در خلقت کهکشان را پذیرفته بود.

اکنون او در کتاب جدید خود، که با لئونارد ملودینو، فیزیکدان آمریکایی، تالیف شده، می گوید که محتمل است کهکشان از هیچ به وجود آمده باشد.

او می گوید از آنجایی که قوانین فیزیک مانند قانون جاذبه وجود دارد، خلقت خودجوش کاملا قابل قبول است.

این نظریه نیاز به خدایی که قرار است جهان را خلق کرده باشد، مرتفع می کند.

نظر پرفسور هوکینگ باور نیوتن را که که کهکشان باید توسط خدا طراحی شده باشد چون نمی توانسته از درون آشفتگی ظهور کرده باشد، نقض می کند.

بنا به کتاب هوکینگ همچنین فیزیکدانان بزودی نظریه دست نیافتنی "همه چیز" را، که همه مشخصه های طبیعت را توضیح می دهد، خواهند یافت.

آقای هوکینگ می گوید کشف فیزیکدانان یک معادله واحد از همه چیز نخواهد بود بلکه رشته ای از نظریه های به هم متصل خواهد بود که نقشه جنبه های متفاوت از جهان مادی را ترسیم خواهد کرد.

کتاب استیون هوکینگ در ماه سپتامبر منتشر می شود.

مطالب مرتبط