دانشمندان: رقص خوب احتمالا نشانه سلامتی مرد است

رقص مرد در قالب انیمیشن کامپیوتری
Image caption دانشمندان برای مطالعه ارزیابی زنان از رقص مردان، رقص گروهی از مردان را با کامپیوتر به صورت انیمیشن در آورده و به زنان نشان دادند.

پژوهشگران می گویند آن دسته از حرکات رقص را که باعث جذابیت مردان نزد زنان می شوند، برای نخستین بار مورد مطالعه ای جامع قرار داده اند.

به گفته این محققان که نتیجه پژوهششان در نشریه بریتانیایی (Biology Letters) منتشر شده، حرکاتی که به رقص خوب نسبت داده می شود می تواند نشانه سلامتی و قوه باروری فعال باشد.

به گفته دکتر نیک نیو، روانشناس تکاملی در دانشگاه نورتامبریا در بریتانیا و یکی از نویسندگان این مقاله "وقتی که مردم به کلوب رقص می روند بطور شهودی رقص خوب و بد را می توانند از هم تمیز دهند."

دکتر نیو می افزاید: "کاری که ما برای نخستین بار انجام دادیم تحلیلی بیومتریک از کیفیتهایی است که به رقص خوب نسبت داده می شود تا بتوانیم حرکات خاصی را که توجه مردم به آن معطوف می شود بطور دقیق مشخص کنیم و بعد رابطه این حرکات را با ارزیابی زنان از رقص مردان بسنجیم."

دکتر نیو از تعدادی مرد جوان که هیچیک رقصنده حرفه ای نبودند، دعوت کرد که در مقابل ۱۲ دوربین فیلمبرداری با ضرب ساده یک تبل برقصند.

حرکات فیلمبرداری شده هر مرد بعدا توسط کامپیوتر به صورت انیمیشن درآمده و زنان پس از تماشای این انیمیشن به رقص هر مرد نمره ای بین یک تا ۷ دادند. نتایج این آزمایش باعث شگفتی و تعجب محققان شد.

دکتر نیو گفت: " ما فکر می کردیم که حرکات دست و پای رقصندگان اهمیت زیادی داشته باشد. اما در واقع چنین نبود."

او افزود: " ما متوجه شدیم که زنان بیشتر به تنه فرد نگاه می کنند، یعنی به بالا تنه، گردن و سر. نه فقط سرعت حرکات بلکه تنوع آنها هم اهمیت داشت. یعنی پیچ و تاب، خم شدن و همینطور حرکت و جنبش سر." بدترین نمره به حرکات تکراری و ناگهانی داده شد.

هدف دکتر نیو این بود که مشخص کند که آیا حرکات رقص مردان در کلوب های شبانه که توجه زنان را جلب می کند شباهتی به حرکات حیوانات نر در حیات وحش دارد یا نه. در مورد حیوانات، حرکات آنها بیانگر اطلاعاتی در مورد سلامتی، سن، قوه باروری و وضعیت هورمون آنهاست."

دکتر نیو می گوید: "مردم به کلوب های شبانه می روند تا خودنمایی کنند و توجه جنس مقابل را جلب کنند. بنابر این من فکر می کنم که این راهی طبیعی برای انجام این کار است."

او می افزاید: "درحیوانات ، جنس نر برای انجام این حرکات باید از سلامت جسمانی برخوردار باشد. ما فکر می کنیم که در میان انسانها نیز همین مسئله صادق است. یعنی مردانی که این حرکات را انجام می دهند، جوان و سالم هستند."

دکتر نیو از خون تمام داوطلبان مرد نمونه برداری کرد. نتایج اولیه بدست آمده از آزمایشهای بیوشیمی حاکی بود که رقصندگان بهتر، از سلامت بهتری هم برخوردار بودند.

مطالب مرتبط