تشدید تلاش ها برای دستیابی به منابع نفتی قطب شمال

Image caption روسیه با کاشتن پرچم خود در بستر آبهای قطب شمال نشان داد چشمداشت این کشور به این قلمرو جدی است

نشستی بین المللی که هدف از برگزاری آن جلوگیری از تبدیل شدن قطب شمال به میدان نبردی جدید برای ثروت منابع معدنی جهان است، در مسکو، پایتخت روسیه، کار خود را آغاز کرده است.

باور بر این بوده که یک چهارم منابع نفتی و گازی جهان در بستر اقیانوس منجمد شمالی قرار دارد.

روسیه، نروژ، کانادا، دانمارک، گروئنلند و آمریکا که سواحل همجوار قطب شمال دارند، این قلمروی غنی را از آن خود اعلام کرده اند.

مسابقه برای تصاحب این منطقه از زمانی شتاب گرفت که با آب شدن کوههای یخ دسترسی به قطب شمال آسانتر شده است.

حدود سیصد سیاستمدار و کارشناس در این کنفرانس در باره همکاری میان این کشورها بحث خواهند کرد اما آنها همچنین احتمالا تلاش خواهند کرد حق و حقوق خود را در این منطقه ثابت کنند.

در سال 2001 روسیه مدارک مالکیت این منطقه را به سازمان ملل متحد ارائه داد که مورد قبول قرار نگرفت چون فاقد شواهد لازم بود.

سه سال پیش، کاوشگران روسی در حرکتی حاکی از جدی بودن این کشور درچشمداشت به این قلمرو، پرچمی را از جنس تیتانیوم در بستر اقیانوس منجمد شمالی کاشتند.

روسیه اعلام کرده است که 64 میلیون دلار برای اثبات مالکیت خود هزینه خواهد کرد.

هفته گذشته وزیر امور خارجه کانادا با همتای روس خود ملاقات کرد تا موضوع رقابت برای مالکیت بستر اقیانوس منجمد شمالی را بررسی کنند.

دو روز پیش تر، روسیه و نروژ پیمانی را امضا کردند که به مناقشه ای چهل ساله در باره مرز آبی دو کشور در دریای بارنتس و اقیانوس منجمد شمالی پایان داد.

روسیه گفت چشم انداز کاوشگری برای نفت و گاز در دو سوی این مرز چشمگیر است.

برای کشورهایی که در مناقشه بر سر قلمروی اقیانوس منجمد شمالی مشارکت دارند، نکته اصلی دستیابی به مدرک علمی است که ثابت کند کوه لومونوسف واقع در زیر آبهای اقیانوس منجمد شمالی، امتدادی از سکوی قاره ای آنهاست.

بنا به کنوانسیون سازمان ملل در مورد قوانین قلمروی آبی، کشوری که دارای ساحل است می تواند حقوق اقتصادی منابع طبیعی را که تا 200 گره دریایی |(370 کیلومتر)، فراتر از قلمرو خاکی خود روی یا زیر بستر دریای همجوارش قرار دارد، به خود اختصاص دهد.

اما اگر سکوی قاره ای بیشتر از این فاصله باشد کشور مزبور باید به کمیسیون رسیدگی کننده در سازمان ملل مدارکی ارائه دهد تا این کمیته در باره قلمروی مورد بحث توصیه هایی را اعلام کند.

علیرغم تلاش هایی که در باره حق و حقوق بر این قلمرو در جریان بوده، روسیه گفته است طرحی فوری برای توسعه ندارد و بر همکاری بین المللی در این باره تاکید کرده است.

لو ورونکف، کارشناس قطب شمال اهل روسیه گفت تجربه جنگ سرد ثابت کرد که لازم است همه با یکدیگر همکاری کنند.

او گفت: "یک کشور به تنهایی قادر نیست هیچ یک از مسائل کنونی قطب شمال را حل کند. به همین دلیل من معتقدم که ما چاره ای نداریم جز این که در مورد قطب شمال همکاری کنیم. برخورد نظامی در این باره به ویژه زیان آور است."