لقاح مصنوعی و افزایش احتمال پسر شدن نوزاد

Image caption در این مطالعه که نتایج آن در مجله بریتانیایی زنان و زایمان منتشر شده، حدود ۱۴ هزار زایمان مورد بررسی قرار گرفته است

کارشناسان هشدار داده اند زنانی که برای باردار شدن از لقاح مصنوعی به روش IVF استفاده می کنند، باید آگاه باشند که این اقدام احتمال پسر شدن نوزاد آنها را افزایش می دهد.

پژوهشگران استرالیایی دریافته اند که در صورت انجام این نوع از لقاح مصنوعی، احتمال پسر شدن نوزاد در هر ۱۰۰ مورد، از ۵۱ عدد به ۵۶ عدد رسیده است.

در این روش، یک تخمک از رحم زن برداشته می شود و در آزمایشگاه با اسپرم مرد مخلوط می شود تا عمل لقاح صورت گیرد و سپس تخمک بارور به بدن زن برگردانده می شود.

در عین حال پژوهشگران می گویند کسانی که از طریق روش تولیدمثل مصنوعی دیگری به نام ICSI باردار می شوند، احتمال دختر شدن نوزادشان افزایش می یابد.

در این روش، لقاح مصنوعی از طریق تزریق تنها یک اسپرم، به داخل یک تخمک انجام می شود.

در این مطالعه که نتایج آن در مجله بریتانیایی زنان و زایمان منتشر شده، حدود ۱۴ هزار زایمان مورد بررسی قرار گرفته است.

در این مطالعه تمام زایمان هایی در نظر گرفته شده است که بین سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۶ و به دنبال انجام لقاح مصنویی، منجر به تولد نوزادی زنده در کلینیک های استرالیا و نیوزلند شده است.

پژوهشگران دانشگاه نیوساوت ویلز می گویند بیماران باید در مورد اثرات جانبی روشهای لقاح مصنوعی آگاه شوند.

تفاوت نسبت دو جنسیت

این مطالعه نشان می دهد احتمال پسر شدن نوزاد کسانی که از طریق انجام لقاح مصنوعی به روشIVF باردار می شوند، بین ۵۳ تا ۵۶ درصد افزایش می یابد که با زمان انتقال تخمک بارور به رحم نیز ارتباط دارد.

یعنی از بین هر ۱۰۰ نوزاد، ۵۳ تا ۵۶ نوازد پسر و بقیه دختر خواهند بود.

این درحالی است که پس از انجام روش ICSI، از هر ۱۰۰ نوزاد، ۴۹ نوازد پسر بوده است و در لقاح طبیعی هم، از هر ۱۰۰ نوزاد متولد شده، ۵۱ نوازد پسر بوده اند.

دکتر الن پیسی، کارشناس باروری از دانشگاه شفیلد می گوید: "هیچ شاهدی وجود ندارد که نشان دهد انجام لقاح مصنوعی، موجب افزایش یک جنسیت در سطح ملی شده است. با این حال رویدادهای طبیعی و وقایع ساخته دست بشر، به طور طبیعی می توانند منجر به تفاوت نسبت دو جنسیت شوند."

دکتر پیسی افزود: "افراد به طور قطع باید از انجام این روش ها، صرفا برای داشتن نوزاد دختر یا پسر، اجتناب کنند. چرا که این روش ها در صورتی باید مد نظر قرار گیرند که قصد افزایش احتمال بارداری وجود داشته باشد."