پیوند عاطفی مادر و فرزند با 'هورمون عشق'

اکسی‌توسین به هورمون عشق یا عامل شیمیایی مهر و محبت مشهور شده است چون گفته می شود رابطه مادر و فرزند را تقویت می کند. محققان که می خواستند این تئوری را در عمل آزمایش کنند این ایده به ذهنشان رسید که این ماده شیمیایی را در بینی 31 مرد 19 تا 45 سال اسپری کنند.

در دو جلسه با فاصله چند هفته از این مردان خواسته شد تا به یاد بیاورند در کودکی چه احساسی نسبت به مادرشان داشتند و مادرشان تا چه حد از آنها مراقبت می کرد.

قبل از هر جلسه، از شرکت کنندگان در این آزمایش خواسته می شد تا از اسپری استفاده کنند اما فقط یک بار در این اسپری ها اکسی توسین بود.

نتیجه این آزمایش نشان می دهد که مصرف اکسی توسین خاطرات خوب یا بد را پررنگ تر می کند.

دکتر جنیفر بارتز از مدرسه پزشکی مون سینای در نیویورک که مسئولیت این پروژه را برعهده دارد می گوید در اوایل سال جاری میلادی هم دانشگاه ویسکانسین اعلام کرد که تنها شنیدن صدای مادر کافی است تا وجود این هورمون در مغز کودک بیشتر شود. چه مادر خود حاضر باشد چه از پای تلفن با بچه اش صحبت کند.

اما نتیجه این تحقیق تازه ممکن است ثابت کند که اگر رابطه یا عشق مادر و فرزند به یک ماده شیمیایی بستگی دارد پس عاشق شدن هم ممکن است در نتیجه ایجاد فعل و انفعالاتی از این دست ایجاد شود.