نصف کردن قرص 'می تواند باعث مصرف دوز اشتباه شود'

قرص
Image caption داروسازان می گویند در بعضی موارد اجباری نصف کردن قرص را توصیه می کنند

یک مطالعه تازه حاکیست که نصف کردن قرص می تواند باعث شود که بیماران دوز اشتباهی از دارو را مصرف کنند.

محققان دانشگاه گنت در بلژیک گفتند که این کار می تواند دارای "پیامدهای جدی کلینیکی" برای بیماران باشد.

به خصوص قرص هایی که اگر کمی بیش از میزان لازم مصرف شود می تواند سمی باشد، خطرناک است.

نتایج این تحقیقات در "نشریه پرستاری پیشرفته" چاپ شده است.

محققان دانشگاه گنت از پنج داوطلب خواستند هشت قرص با اندازه های مختلف را به سه شیوه مختلف نصف کنند؛ یکی با توسل به یک وسیله خاص برای نصف کردن، دومی با قیچی و سومی با کارد آشپزخانه. قرص ها دارای شکل ها و اندازه های مختلف بودند.

آنها دریافتند که 31 درصد قرص هایی که نصف شدند متفاوت از نیمه دیگر بودند.

این مطالعه نشان داد که ابزار نصف کردن قرص از همه دقیقتر است. اما حتی این ابزار نیز باعث اشتباهاتی در 13 درصد موارد شد.

داروها برای طیفی از بیماری ها از جمله پارکینسون، ایست قلبی و آرتروز تجویز شده بود.

دکتر شارلوت وروو که سرپرستی تحقیقات را به عهده داشته است گفت که هنگام نصف کردن قرص - که به دلایل مختلف انجام می شود - مقدار قابل توجهی از آن می تواند از دست برود.

او گفت که بیشتر قرص ها برای نصف کردن مناسب نیست و بهتر است که دوزهای متفاوت تری از قرص ها در اختیار بیماران گذاشته شود.

نینا بارنت، یک مشاور داروخانه ای برای افراد مسن در انجمن سلطنتی داروسازی، گفت که داروسازها گاهی نصف کردن قرص را توصیه می کنند اما فقط وقتی که هیچ راه دیگری برای دریافت دوز مورد نظر وجود نداشته باشد.

مطالب مرتبط