برنامه سازمان بهداشت جهانی برای مهار نوع جدید مالاریا

Image caption مالاریای مقاوم ممکن است جان میلیون ها نفر را با خطر مواجه کند

سازمان بهداشت جهانی برای جلوگیری از گسترش بیماری مالاریای مقاوم در برابر داروهای جدید، از جنوب شرقی آسیا به آفریقا تلاشی جهانی را راه اندازی کرده است.

سازمان بهداشت جهانی می گوید که این نوع مالاریا ممکن است جان میلیون ها نفر را با خطر مواجه کند.

سازمان بهداشت جهانی می گوید حدود صد و هفتاد و پنج میلیون دلار در سال نیاز دارد تا شیوع این بیماری را مهار و از گسترش جهانی آن جلوگیری کند.

این نوع مالاریا که در برابر تازه ترین داروها مقاومت نشان داده است، از سال 2007 و در امتداد مرز کامبوج و تایلند ظهور کرد.

اکنون ظن آن می رود که نوع مقام بیماری به مناطق دیگر کامبوج، برمه، تایلند و ویتنام سرایت کرده باشد.

بر اساس گزارشها صندوق پولی که سازمان بهداشت جهانی راه اندازی کرده است برای ساخت داروهای جدیدتر و خرید ابزار لازم برای تشخیص بیماری مصرف خواهد شد. سازمان بهداشت جهانی می گوید با در دسترس بودن این ابزار به طور همگانی این امکان به وجود می آید که نوع مقام مالاریا ردیابی شود.

مارگارت چن، سرپرست سازمان بهداشت جهانی روز چهارشنبه (12 ژانویه)، گفت: "اغراق نیست اگر بگویم که عواقب گسترش مالاریای مقاوم در برابر داروی جدید که حاوی ماده آرتمیسینین است، می تواند واقعه ای فاجعه بار باشد."

سازمان بهداشت جهانی از کشورهای جهان مصرانه خواسته است تا برنامه ای را برای نظارت بر موارد ابتلا به مالاریای مقاوم راه اندازی کنند و گفته است که در سال 2010 از 75 کشور فقط 31 کشور به طور منظم تاثیرگذاری داروهای مالاریا را تحت نظر داشته اند.

خانم چن گفت: "ظهور مالاریا مقاوم در برابر آرمتیسینین یک هشدار بوده است. ما اکنون یک دلیل قانع کننده دیگر داریم که تدابیر کنترل کننده فعلی را با اضطرار بیشتر دنبال کنیم."

مطالب مرتبط