یافته جدید از عصر پیدایش دایناسورها

دونده سپیده دم
Image caption بقایای این موجود در صخره های 230 میلیون ساله در دامنه رشته کوه های آند پیدا شد

دانشمندان یکی از قدیمی ترین دایناسورهایی که تاکنون پیدا شده است را به نمایش گذاشته اند و می گویند که این موجود گوشتخوار و تیزپا متعلق به پایان عصر تریاسیک، 230 میلیون سال قبل می زیسته است.

محققان در مقاله ای در نشریه "ساینس" می گویند که ایودرومائوس یا "دونده سپیده دم" یک موجود دوپای کوچک بوده که قدش از 120 سانتی متر و وزنش از 4 تا 6 کیلوگرم تجاوز نمی کرده است.

آنها این دایناسور، احتمالا از اجداد تی-رکس (تیراناسور رکس)، را از یک مجموعه تقریبا کامل از استخوان هایی که در "دره ماه" در شمال غربی آرژانتین در دامنه کوه های آند پیدا شد بازسازی کرده اند.

محققان آرژانتینی و آمریکایی ابتدا در سال 1996 به طور اتفاقی این استخوان ها را کشف کردند، اما بازسازی قطعات پیدا شده تا حالا زمان برده است.

محققان ادعا می کنند که حاصل این بازسازی دشوار، یکی از قدیمی ترین دایناسورهایی است که تاکنون کشف شده است، و می تواند یکی از نمونه هایی باشد که نماینده تروپادها هستند. همان نوعی که نهایتا به پیدایش تی رکس منجر شد.

پروفسور پل سرنو از دانشگاه شیکاگو محقق اصلی در این کشف گفت: "این موجود خیلی به جد اصلی دایناسورها نزدیک است. این حیوانی دوپا است، و به نسبت کوچک. موجودی تیزپا - خصیصه ای که با توجه به ران حیوان به آن پی برده ایم. این حیوان همچنین پنجه های خیلی قوی داشته است."

"این موجود درنده بوده است، این موضوع را با توجه به پنجه های قوی آن می دانیم، اما به خصوص از دندان های قوسدارش. حیوانی گوشتخوار بوده، و از بسیاری جهات خیلی به گوشتخوار اولیه، اولین موجود نوع تروپاد که در نهایت به انواع عظیمی مثل تی رکس بدل شد، شبیه بوده است."

تصادف محض

ایودرومائوس همچنین شناخت بهتری نسبت به یک کشف دیگر همین تیم که پیشتر انجام شده بود فراهم کرده است؛ موجود دوپای دیگری به نام ایوراپتور، که استخوان های بیشتری از آن اکنون کشف شده است.

محققان اکنون با طبقه بندی دوباره این موجود آن را یکی از گیاهخواران اولیه و نه یک موجود درنده، ارزیابی کرده اند و هرچند که این حیوان شبیه به ایودرومائوس است، دانشمندان فکر می کنند که ایوراپتور می تواند از نمونه های اولیه ساروپادها که در نهایت به پیدایش غول هایی مثل دیپلودوکوس منجر شدند باشد.

پروفسور سرنو گفت: "ما شاهد اختلافی فقط چند ساله با آن دایناسور 'حوای' اولیه هستیم و دو نسب مهم را پیش روی خود داریم، که در این مقطع خیلی شبیه هم بودند."

هرچند ممکن است که اعقاب این دایناسورها بعدا موجودات چشمگیری شده باشند، هیچ کدام آنها در زمان خود بر دیگران سلطه نداشته اند و محققان معتقدند که ظهور نهایی آنها ممکن است ناشی از تصادف محض و شاید یک فاجعه طبیعی ناشناخته بوده باشد.

مطالب مرتبط