'اولین' عمل تحریک عمیق مغزی برای معالجه افسردگی

مغز

یک تیم پزشکی در بیمارستان فرنچای در بریستول برای اولین بار در جهان یک نوع عمل جراحی تازه برای معالجه بلندمدت افسردگی انجام داده است.

این تکنیک، موسوم به تحریک عمیق مغزی، شامل استفاده از الکترودهایی است که از طریق حفره هایی که در جمجمه ایجاد می شود در مغز کار گذاشته می شود.

این الکترودها به یک بسته باتری وصل می شود که مقدار کمی الکتریسیته را برای تحریک یا مهار بخش هایی از مغز ارسال می کند.

مقایسه تاثیر این نوع تحریک در دو بخش مختلف مغز هم اکنون طی آزمایش هایی در جریان است.

اولین بیماری که الکترودها در مغز او کار گذاشته شد شیلا کوک، 62 ساله، بود که برای 9 سال از افسردگی شدید رنج می برد.

او می گوید: "فقط منتظر مرگ بودم. مثل این بود که در یک تونل تاریک گیر افتاده باشم، اما به جای نور ته تونل، فقط تاریکی بود و ظلمات."

در مورد شیلا، تحریک عمیق مغزی فقط فواید کوتاه مدت داشت، به همین دلیل او تحت یک عمل دوم موسوم به "حذفی" قرار گرفت تا وضعش بهتر شود.

او می گوید: "یک روز صبح بلند شدم و فکر کردم که حالم عوض شده، می خواستم از جایم بلند شوم. مشغول کار شوم. اصلا نگاهم به زندگی عوض شد."

تیم محققان امیدوار است که تحریک عمیق مغزی ممکن است روزی جایگزین عمل جراحی حذفی که مخرب تر است شود.

نتایج به دست آمده از هفت نفری که در این آزمایش شرکت کردند در ادامه سال جاری منتشر خواهد شد.

مطالب مرتبط