انسان های مدرن 'می توانند از جنوب آفریقا آمده باشند'

بوشمن های کالاهاری حق نشر عکس AP
Image caption گروه های شکارچی-گردآورنده در جنوب آفریقا دارای بیشترین تنوع ژنتیکی بودند

یک مطالعه گسترده ژنتیکی حاکیست که سرمنشاء انسان های مدرن ممکن است به جنوب آفریقا برسد.

داده ها نشان داده است که جمعیت های شکارچی-گردآورنده در این منطقه بیشترین تنوع ژنتیکی را داشته اند که یکی از نشانه های طول عمر است.

این مطالعه حاکیست که این منطقه احتمالا بهترین جا برای نشات گرفتن انسان مدرن بوده است، ایده ای که نظریه آمدن انسان از شرق آفریقا را زیر سوال می برد.

نتایج این مطالعه در نشریه "اقدامات آکادمی ملی علوم" چاپ شده است.

تیم بین المللی محققان نوشت: "استنباط عمومی این است که آفریقا محل سرچشمه گرفتن همه جمعیت های انسان مدرن است. اما جزئیات ماقبل تاریخ انسان و تکامل در آفریقا عمدتا مبهم است که ناشی از پیشینه پیچیده صدها جمعیت متمایز است."

'خیلی مهیج'

برِنا هن از نویسندگان این مقاله از دانشگاه استانفورد در کالیفرنیا گفت که مطالعه این تیم - که کاملترین تحقیق در نوع خود است - به دو نتیجه اصلی رسید.

او به بی بی سی گفت: "یکی اینکه تنوع بسیار بسیار زیادی در جمعیت های شکارچی-گردآورنده در آفریقا وجود دارد، حتی بیش از تنوعی که در جمعیت های کشاورز دیده می شود."

"این گروه های شکارچی/گردآورنده کاملا ساختارمند هستند و خیلی از همدیگر منزوی هستند و احتمالا تنوع ژنتیکی خیلی زیادی را حفظ کرده اند - که برای ما خیلی مهیج بود."

دکتر هن افزود: "نتیجه گیری اصلی دیگر این بود که ما به الگوهای تنوع ژنتیکی در میان 27 جمعیت (امروزی) در آفریقا نگاه کردیم، و شاهد افتی در تنوع ژنتیکی بودیم که واقعا در جنوب آفریقا شروع می شود و همانطور که به سمت شمال آفریقا می رویم پیشرفت می کند."

او توضیح داد که مدل مورد استفاده این تیم با "اس اف ای" مطابقت داشت. این اشاره ای است به از دست رفتن تنوع ژنتیکی در پی تشکیل یک جمعیت تازه توسط شمار خیلی کوچکی از افرادی که از جمعیت اصلی و بزرگتر می آیند.

او گفت: "تا جایی که ما می توانیم بگوییم جمعیت ها در جنوب آفریقا دارای بیشترین تنوع ژنتیکی در میان همه جمعیت ها هستند."

"این حاکیست که اینجا (جنوب آفریقا) ممکن است بهترین جا برای (سرچشمه گرفتن) انسان مدرن بوده باشد."

کریس استرینگر، از فسیل شناسان ممتاز در موزه تاریخ طبیعی بریتانیا در لندن، که در این مطالعه نقشی نداشته، گفت که او دیگر تصور نمی کند که یک "باغ عدن" واحد که انسان مدرن در آن تکامل یافت وجود داشته است.

در عوض او گفت که "جمعیت های متمایز در آفریقای کهن احتمالا به شکل گیری ژن ها و رفتارهایی کمک کردند که انسان مدرن را می سازد."

مطالب مرتبط