کودکان می توانند 'خاطرات اولیه زندگی را به یاد بیاورند'

عکس های کودکی حق نشر عکس SPL
Image caption براساس این مطالعه ما شاید زمانی خاطرات اولیه را در ذهن داشته ایم

یک مطالعه علمی حاکیست که کودکان می توانند خاطرات اولین سالهای زندگی را به یاد آورند، اما با پا گذاشتن به سن بلوغ بیشتر آنها را فراموش می کنند.

براساس این مطالعه که در کانادا بر حدود ۱۰۰ کودک ۴ تا ۱۳ ساله انجام شده است، آنها می توانند رویدادهایی که خیلی قبل از دو سالگی اتفاق افتاده را به یاد آورند.

زمانی که همین کودکان در سنین بالاتر مورد مصاحبه قرار گرفتند، بیشتر این خاطرات پاک شده بود.

بیشتر بزرگسالان نمی توانند خاطرات زیادی از سن پایین تر از سه یا چهار سالگی را به یاد آورند.

کارشناسان دانشگاه مموریال نیوفاوندلند از ۱۰۰ کودک ۴ تا ۱۳ ساله خواستند سه مورد از اولین خاطرات خود را به یاد آورند و پرسیدند فکر می کنند آن خاطرات چه زمانی اتفاق افتاده است.

آنها دریافتند که کودکان می توانند خاطرات بعد از 18 ماهگی را به یاد آورند.

آنها همچنین این خاطرات را با والدین کودکان مرور کردند و بسیاری از رویدادها و زمان وقوع آنها تایید شد.

محققان دو سال بعد، با همان کودکان صحبت کردند و بار دیگر از آنها خواستند سه مورد از اولین خاطراتشان را به یاد آورند.

آنها دریافتند که بچه های کوچکتر در این مطالعه خاطرات متفاوتی را از آنچه قبلا گفته بودند به یاد آوردند. آنها حتی با راهنمایی محققان نتوانستند خاطرات اولیه قبلی را به یاد آورند.

دکتر کارول پترسون به بی بی سی گفت: "آنچه ما را متعجب کرد این بود که سرنخ های خیلی مشخصی به کودکان درباره خاطراتی که قبلا درباره آنها با ما حرف زده بودند می دادیم و آنها می گفتند که 'نه، این اتفاق هرگز نیافتاده است'."

محققان می گویند که برای درک اینکه چرا ما بخش اعظم خاطرات کودکی را فراموش می کنیم مطالعات خیلی بیشتری لازم است.

مطالب مرتبط