داروهای ضدویروس انتقال اچ آی وی را 'کاهش' می دهد

موسسه ملی بهداشت آمریکا اعلام کرده است که داروهای ضد رترو ویروس تواند انتقال ویروس ایدز را تا ۹۶ درصد کاهش دهد، مشروط به آنکه بلافاصله به فرد حامل داده شود.

این بررسی بین المللی ۱۷۶۳ زوج را که در آن تنها یکی از آنها به ویروس ایدز آلوده شده بود، مورد مطالعه قرار داده است.

این مطالعه آنقدر موفق بوده است که چهار سال پیش از پایان دوره آن متوقف شد.

سازمان بهداشت جهانی می گوید این "تحولی اساسی" در درمان افراد آلوده به ویروس ایدز است.

این مطالعه در سال ۲۰۰۵ در ۱۳ منطقه در آسیا، آفریقا و آمریکا آغاز شد.

بیماران به دو گروه تقسیم شدند. در یک گروه به افراد آلوده شده بلافاصله این دارو برای یک دوره درمانی داده شد. در گروه دیگر این دارو هنگامیکه ارائه شد که تعداد گلبول های سفید بیماران کاهش یافت.

هر دو گروه از آزمایش های منظم و کاندوم رایگان برخوردار بودند.

در بین گروهی که این دوره درمان بلافاصله آغاز شد، تنها یک مورد انتقال ویروس ایدز مشاهده شد.

در بین گروه دیگر این رقم ۲۷ مورد بود.