پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار درباره خطر پرتوهای الکترومغناطیسی موبایل

قرار گرفتن در معرض پرتوهای الکترومغناطیسی تلفن موبایل، ممکن است باعث بروز سرطان شود. این نتیجه بررسی های آژانس بین المللی تحقیقات سرطان وابسته به سازمان جهانی بهداشت است.

فرداد فرحزاد بیشتر درباره این تحقیقات تازه توضیح می دهد.