پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیشرفت در درمان سرطان سینه

دانشمندان کالج سلطنتی لندن ژنی را کشف کرده اند که امید می رود برای معالجه سرطان سینه موثر باشد. سرطان سینه یکی از بیمارهای فراگیر در انگلستان است که از هر هشت زن، یک نفر به آن مبتلا می شود. حالا چشم امید بیماران به نتایج این تحقیقات دوخته شده است.

طاهر قادری گزارش می دهد