پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دانشمندان به دنبال علت کاهش جمعیت فاخته‌ها

کوکو یا فاخته پرنده مهاجری است که دانشمندان به تازگی متوجه شده‌اند بعضی هایشان از مهاجرت باز نمی‌گردند. به همین دلیل جمعیت‌شان کم شده. برای آگاهی از اینکه فاخته‌ها سر راهشان به کجاها می‌روند، دانشمندان، ردیابی به پشت آن‌ها وصل کرده‌اند تا زاغ سیاه کوکوها را بزند. دانشمندان معتقدند تغییرات اقلیمی یکی از دلایلی است که باعث این تغییر رفتار شده است.

ویکتوریا گیل گزارش می دهد.