پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دستیابی به راهی جدید برای درمان سرطان پوست

دانشمندان می‌گویند به راهی برای درمان سرطان پوست دست یافته‌اند که در سی سال گذشته بی‌سابقه بوده. دو دارویی که به تازگی کشف شده‌اند شانس زنده ماندن بیماران مبتلا به سرطان را افزایش می‌دهد. این داروها به ویژه به درمان ملانوما، نوعی سرطان پوست، کمک می کند.

جزییات بیشتر از سام فرزانه.