نخستین ماه گرفتگی کامل ۲۰۱۱ رخ داد

ماه گرفتگی
Image caption ماه گرفتگی در بخش های وسیعی از کره زمین دیده شد

نخستین ماه گرفتگی کامل سال ۲۰۱۱ در بخش هایی از اروپا، آفریقا، آسیای مرکزی، استرالیا و بخشی از آمریکای جنوبی رویت شده است.

ماه گرفتگی چهارشنبه شب، طولانی ترین خسوف در نزدیک به ۱۱ سال گذشته بود.

ماه گرفتگی یا خسوف زمانی به وقوع می پیوندد که سایه زمین به روی ماه می افتد و آن را تاریک می کند.

در این حال، تابش غیرمستقیم نور خورشید به ماه می تواند رنگ آن را به رنگ قرمز درآورد.

ماه گرفتگی چهارشنبه ساعت ۱۷:۲۷ به وقت گرینیچ شروع شد و تا ساعت ۲۳:۰۰ ادامه داشت.

ماه گرفتگی کامل برای ۱۰۰ دقیقه برقرار بود که بیشترین میزان از ژوئیه ۲۰۰۰ گزارش شده است.

این ماه گرفتگی در شمال آمریکا دیده نشد ولی اهالی برزیل، اروگوئه و آرژانتین آن را رویت کردند.

در اروپا نیز این رخداد در کشورهای شمالی اسکاندیناوی دیده نشد.

لحظات اولیه ماه گرفتگی در اروپا به خاطر وقوع پیش از طلوع ماه دیده نشد.

در این حال، دقایق پایانی این رخداد در بخش های شرقی استرالیا، زلاند نو و آسیای مرکزی به خاطر تداخل با غروب ماه قابل رویت نبود.

مطالب مرتبط