پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صدمین ساگرد تاسیس آی‌بی‌ام

شرکتی که نامش برای همیشه با اولین کامپیوترهای شخصی رقم خورده صد ساله شده. رد پای این شرکت تقریبا در همه جای زندگی مدرن امروزی دیده می شود. حتی گفته شده فرود انسان روی کره ماه هم تا حدی مدیون ساخته‌ها و نوآوری‌‎های این شرکت بوده.

مهرداد یزدانی از آی‌بی‌ام میگوید.