پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش شدید شمار مبتلایان به دیابت طی سی سال اخیر

پژوهشگران می‌گویند شمار مبتلایان به دیابت طی سی سال اخیر بیش از دو برابر شده. آن‌ها می‌گویند دستگاه‌های بهداشتی کشورهای سراسر دنیا، باید برای تشخیص به موقع و درمان این بیماری و عوارض آن آماده شوند.

مهرداد یزدانی گزارش می دهد.