پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گوگل وارد رقابت با فیس‌بوک می‌شود

فیسبوک بزرگترین سرزمین مجازی است با جمعیتی حدود هفتصد میلیون نفر از سراسر جهان. شبکه اجتماعی که رقابت با آن غیر ممکن به نظر می رسد. در میان رقبا هم شاید تنها یک نام جرات کند وارد زور آزمایی با فیسبوک شود: گوگل، محبوب ترین موتور جستجوی اینترنت که با ارائه سرویسی جدید سعی در لرزاندن پایه‌های امپراتوری فیسبوک را دارد.