پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کشف روش درمانی جدید برای بیماری دمانس یا زوال عقل

محققان، درمان جدیدی برای بیماری دِمانس یا زَوال عقل کشف کرده اند، درمانی که می تواند زندگی دهها هزار نفر از مبتلایان را در سراسر جهان متحول کند. جالب اینکه این دارو، ترکیبات پیچیده ای ندارد، ارزان است و در اکثر خانه ها هم پیدا می شود.

نازنین معتمدی گزارش می‌دهد