پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به سرگذشت شاتل‌ها

شاتلها زمانی ساخته شدند که حتی شبیه سازی کامپیوتری هم وجود نداشت، اما نقش زیادی در گسترش دانش ما درباره فضا داشته اند؛ از پرتاب دهها ماهواره و تلسکوپ فضایی هابل گرفته تا کمک به ساخت ایستگاه بین المللی فضایی.

نعیمه نامجو گزارش می‌دهد