پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'خطر سرطان برای افراد قدبلند بیشتر است'

پژوهشی تازه نشان می دهد خطر بعضی از انواع سرطان در افراد قد بلند بیشتر است. بنا به این پژوهش که نتایج‌اش در نشریه پزشکی لانست منتشر شده، احتمال بروز سرطان در زنان، به ازای هر ده سانتیمتر قد، شانزده درصد بیشتر می شود. پژوهشگران گفته اند خطر سرطان در مردان قدبلند هم بیشتر است.

مهرداد یزدانی گزارش می دهد