پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار آکادمی پزشکی بریتانیا در مورد آزمایش های دی ان ای

یک نهاد علمی در بریتانیا خواهان نظارت بیشتر بر تحقیقاتی شده که مولکولهای دی ان ای انسانی را وارد ژن حیوانات می کند. آکادمی علوم پزشکی همچنین نسبت به وارد کردن مقدار زیادی از سلولهای مغزی انسان به مغز حیوانات هشدار داده است.

مهرداد یزدانی، بی بی سی، گزارش می دهد.