پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برنامه ساخت بزرگترین تلسکوپ دنیا در بیابان آتاکاما در شیلی

شیلی به جز ایزابل آلنده، پابلو نِرودا و معدنچیان مشهورش، مرتفع‌ترین صحرای دنیا را هم دارد: بیابان آتاکاما با ارتفاع چهار هزار متر که آب و هوای گرم و خشکش همه انسان‌ها را فراری می‌دهد؛ به جز دوستداران نجوم و ستاره‌شناسی که به خاطر آسمان صافش، این بیابان را بهشت رصد ستارگان می‌دانند. اکنون بزرگ‌ترین تلسکوپ دنیا، در رصدخانه‌ای در دل این بیابان در دست ساخت است.

گیدئون لانگ، بی‌بی‌سی، گزارش می‌دهد