پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کشف یک دیوار موزائیکی دوهزارساله در رم

یک دیوار موزائیکی تـقریبأ دو هزار ساله در نزدیکی بنای کولسئوم، بزرگترین جاذبه توریستی ایتالیا پیدا شده است. باستانشناسان بر این باور هستند که هنوز آثار تاریخی زیادی در این محل نهفته است، اما کشف آنها، با این بودجه و امکانات ممکن نیست.

دیوید ویلی گزارش می دهد