پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیشرفت در تشخیص به موقع برخی بیماری‌های مادرزادی قلب در کودکان

پژوهشگران می گویند انجام یک آزمایش ساده روی نوزادان میتواند به تشخیص به موقع بعضی بیماریهای مادرزادی قلب در آنها کمک کند؛ بیماری هایی که اگر زود تشخیص داده نشوند، شاید چند سال بعد به قیمت جان کودک تمام شود. اخیرا پژوهش تازه ای در این زمینه در نشریه پزشکی لانسِت منتشر شده است.

مهرداد یزدانی گزارش می‌دهد